Medewerker Vervoer

Transporteert personen en/of goederen over de weg of assisteert daarbij

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4
FUWASYS

11111 11112 12 11 (16)

 

22121 11112 12 11 (19)

 

22122 21112 22 21 (23)

 

22122 22122 22 22 (26)

 

Algemene omschrijving

·   op zichzelf staande routinematige werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd

·   werksituatie en werkproblematiek is bekend en de aanpak van de werkzaamheden staat vast

·   over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist

·   met elkaar samenhangende werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen

·   wet- en regelgeving en gedetailleerde werkinstructies vormen het kader

·   vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepaling middelen en telecommunicatie-apparatuur

·   met elkaar samenhangende werkzaamheden ten aanzien van vervoer van goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen

·   er is vrijheid om, na beoordeling van de situatie een keuze te maken uit meerdere bekende werkmogelijkheden

·   vaktechnische kennis van goederenvervoer en veiligheidsprocedures

·   contacten zijn gericht op het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening

·   met elkaar samenhangende werkzaamheden ten aanzien van vervoer van (bewinds) personen en goederen met een assisterend, uitvoerend dan wel dienstverlenend karakter welke volgens een vast patroon worden uitgevoerd en die bij de uitvoering beoordeling vereisen

·   algemene werkafspraken, rust- en rijtijdenwet, de verkeerswet- en regelgeving, veiligheidsprocedures, e.d. vormen het kader

·   vaktechnische kennis van (bewinds)personen-, goederen-vervoer en veiligheidsprocedures

·   communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden

·   contacten zijn gericht op het uitwisselen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening met de te vervoeren (bewinds)persoon / -personen over de uit te voeren ritten, om wensen te vernemen en over zich voordoende onregelmatigheden te signaleren

Resultaten
Vervoer van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere/ waardevolle) materialen

·   assistentie is verleend (als bijrijder) bij het gemotoriseerd vervoer van poststukken over de weg

·   enkelvoudige poststukken zijn zelfstandig, tijdig en volgens instructie per fiets of brommer vervoerd

·   boodschappen zijn gedaan per fiets of brommer en volgens instructie

·   assistentie is verleend (als bijrijder) bij het vervoer van poststukken, goederen en/of materialen, tijdig en veilig over de weg

·   autorit/fietsrit/boodschap is uitgevoerd

·   er is sprake van eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek waarbij kan worden teruggevallen op bekende en eerder beproefde aanpakken

·   (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen zijn tijdig en veilig vervoerd

·   autorit is uitgevoerd

·   autoritgegevens zijn administratief vastgelegd

·   rijroute is bepaald aan de hand van verstrekte opdrachten

·   er is sprake van eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek waarbij kan worden teruggevallen op bekende en eerder beproefde aanpakken

 

·   (bewinds)personen, (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen zijn tijdig en veilig vervoerd

·   onregelmatigheden tijdens het vervoer zijn gesignaleerd

·   autorit is uitgevoerd

·   autoritgegevens zijn administratief vastgelegd

·   rijroute is bepaald aan de hand van verstrekte opdrachten

·   er is sprake van eerder voorgekomen werksituaties en werkproblematiek waarbij kan worden teruggevallen op bekende en eerder beproefde aanpakken

Onderhoud aan voertuigen

·   assistentie is verleend bij het schoonhouden van voertuigen

·   heeft geassisteerd bij klein onderhoud aan het voertuig en het verhelpen van eenvoudige storingen of gebreken

·   voertuig is rijklaar gemaakt

·   voertuig is schoongehouden

·   klein onderhoud aan het voertuig is verricht en eenvoudige storingen of gebreken zijn verholpen

·   gezorgd is voor het tijdig laten verrichten van overig onderhoud aan het voertuig

 

 

·   voertuig is rijklaar gemaakt

·   werking van onderdelen van het voertuig is periodiek gecontroleerd

·   voertuig is schoongehouden

·   klein onderhoud aan het voertuig is verricht en eenvoudige storingen of gebreken zijn verholpen

·   gezorgd is voor het tijdig laten verrichten van overig onderhoud aan het voertuig

·   voertuig is rijklaar gemaakt

·   werking van onderdelen van het voertuig is periodiek gecontroleerd

·   voertuig is schoongehouden

·   klein onderhoud aan het voertuig is verricht en eenvoudige storingen of gebreken zijn verholpen

·   gezorgd is voor het tijdig laten verrichten van overig onderhoud aan het voertuig

Speelruimte / Kaders

·   aanpak van het werk wordt opgedragen

·   over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door anderen beslist

·   gedetailleerde werkinstructies en aanwijzingen vormen het kader

·   beoordeling op aanpak, voortgang en volledigheid en naleving van regels en afspraken bij het vervoer van goederen alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden

 

·   beslissen over de wijze van uitvoering van de opgedragen werkzaam-heden en het naar collega’s doorzetten van knelpunten en klantvragen

·   rust- en rijtijdenwet, verkeerswet- en regelgeving en gedetailleerde werkinstructies vormen het kader

·   beoordeling op juiste, tijdige en veilige wijze vervoeren van (post)stukken, goederen en/of materialen, de verleende assistentie en het uitvoeren van het voertuigonderhoud

·   beslissen over de wijze van uitvoering van de autorit en het al dan niet uitvoeren van klein onderhoud

·   beperkte vrijheid in de bepaling (van de tussentijdse wijzigingen) van de route

·   rust- en rijtijdenwet, de verkeerswet- en regelgeving, e.d. vormen het kader

·   beoordeling op juiste, tijdige en veilige wijze vervoeren van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen en het uitvoeren van het dagelijkse voertuigonderhoud

·   beslissen over de wijze van uitvoering van de autorit, het kiezen van alternatieve rijroutes en het al dan niet uitvoeren van klein onderhoud

·   algemene werkafspraken, rust- en rijtijdenwet, de verkeerswet- en regelgeving, veiligheidsprocedures, e.d. vormen het kader

·   beoordeling op juiste, tijdige en veilige wijze vervoeren van (bewinds)personen en (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen en het uitvoeren van het dagelijkse voertuigonderhoud en de wijze waarop alternatieve rijroutes zijn gekozen

 

Kennis & Vaardigheid

·   praktische kennis van gangbare protocollen en kennis van het vervoeren van enkelvoudige (post)stukken materialen over de weg

·   handigheid en praktische vaardigheid

·   praktische kennis van gangbare procedures en kennis van het vervoeren van (post)stukken, goederen en/of materialen over de weg

·   vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepaling middelen en telecommunicatie-apparatuur

·   vaktechnische kennis van goederenvervoer en veiligheidsprocedures

·   praktische kennis van gangbare procedures en kennis van het vervoeren van (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen over de weg

·   (enig) inzicht in de gangbare (administratieve) werkwijzen en werkwijze van de eigen werkeenheid

·   vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepalingmiddelen en telecommunicatieapparatuur

 

·   vaktechnische kennis van (bewinds)personen-, goederenvervoer en veiligheidsprocedures

·   praktische kennis gangbare procedures en kennis van het vervoeren van (bewinds)personen, (post)stukken, goederen en/of (bijzondere waardevolle) materialen over de weg

·   (enig) inzicht in de gangbare (administratieve) werkwijzen en werkwijze van de eigen werkeenheid

·   inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de rijksoverheid

·   vaardigheid in het kaartlezen, het gebruik van elektronische plaatsbepalingmiddelen en telecommunicatieapparatuur

·   communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden

Contacten

·   contacten zijn gericht op het verkrijgen en/of verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

·   contacten zijn gericht op het verkrijgen en/of verstrekken van eenduidige en feitelijke gegevens

·   contacten zijn gericht op het uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening

 

 

·   contacten zijn gericht op het uitwisselen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening met de te vervoeren (bewinds)persoon / -personen over de uit te voeren ritten, om wensen te vernemen en over zich voordoende onregelmatigheden te signaleren

·   verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten aan derden