Medewerker Beveiliging

Verricht beveiligingswerkzaamheden (zie toelichting) ten behoeve van personen en gebouwen.

Toelichting op beveiligingswerkzaamheden

Inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Beveiligingswerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens protocollen en/of instructies
 • Er is juist en tijdig opgetreden tijdens calamiteiten en/of crisissituaties
 • Incidenten zijn geregistreerd en administratief afgehandeld volgens protocollen en/of instructies
 • Bezoekers zijn geïnformeerd / geïnstrueerd over de huisregels en veiligheidsvoorschriften
 • Door middel van goed gastheerschap zijn bezoekers prettig ontvangen
 • Vormt zich een mening op basis van observaties en schat risico’s in
 • Handelt volgens ingeschatte risico’s
 • Houdt bij de inschatting van de risico’s rekening met de actualiteit
 • Volgt het protocol en weet bij onverwachte ontwikkelingen daar gepast van af te wijken om het gestelde resultaat te bereiken * (geldt alleen voor medewerkers beveiliging in schalen 5 en 6)
 • Oordeelsvorming
 • Behoudt onder stressvolle omstandigheden het overzicht
 • Blijft onder alle omstandigheden rustig en schat de risico’s in, handelt op basis van gezond verstand, ervaring, inzicht en kennis
 • Stressbestendigheid
 • Gaat zorgvuldig om met persoonlijke bezittingen en/of vertrouwelijke informatie
 • Houdt zich aan de binnen de organisatie geldende (formele) normen en waarden
 • Laat zich niet onder druk zetten bij het wel/niet toelaten van bezoekers en/of middelen
 • Gedraagt zich als het ‘visitekaartje’ van de organisatie, zodat bezoekers zich welkom voelen
 • Integriteit

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bij calamiteiten zijn de juiste interne en externe hulpverleningsorganisaties op de juiste wijze ingeschakeld
 • Durft beslissingen te nemen op basis van beschikbare informatie, intuïtie en ervaring
 • Stelt beslissingen niet onnodig uit
 • Schakelt op het juiste moment de juiste mensen en/of instanties in
 • Besluiten nemen

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende kaders, procedures en afspraken
 • Passende inzet van medewerkers is gerealiseerd (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Er is een gemotiveerd team (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Overdracht van werkzaamheden is volgens protocollen uitgevoerd
 • Werkt nauwkeurig en systematisch alle protocollen af
 • Houdt zorgvuldig het logboek / de administratie bij
 • Heeft oog voor details
 • Accuraat werken
 • Maakt medewerkers enthousiast (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Stimuleert anderen door zelf voorbeeldgedrag te tonen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Geeft op een constructieve wijze feedback (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Motiveren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen aan verbetering van de werkprocessen is geleverd
 • Kennisdeling is geborgd
 • Deelt kennis en ervaring met collega’s
 • Integreert nieuwe inzichten soepel in bestaande werkprocessen
 • Leert van eigen ervaring en fouten
 • Zelfontwikkeling