Onderzoeksmedewerker

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, inhoudelijk bijdragen aan wetenschappelijke rapportages en/of uitvoeren van en verantwoordelijk zijn voor (deel-) onderzoeken.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Producten zijn geleverd conform vooraf geformuleerde opdracht of onderzoeksvraag
 • Producten voldoen aan wetenschappelijke standaarden / methoden en technieken
 • Selecteert kritisch en systematisch juiste en relevante gegevens uit verschillende informatiebronnen en toetst dit bij collega’s
 • Komt met analyses van onderzoeksvragen vanuit verschillende invalshoeken
 • Ordent complexe informatie zodat deze bruikbaar is voor het onderzoek en legt de juiste verbanden
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van (deel-) onderzoeken
 • Analyseren
 • Heeft aandacht en oog voor details
 • Werkt nauwkeurig, nauwgezet en systematisch
 • Is in staat om, als de situatie daarom vraagt, verantwoord buiten de voorschriften/procedures om te opereren
 • Accuraat werken

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Een relevant netwerk is opgebouwd, onderhouden en gebruikt
 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is
 • Weet de juiste mensen te vinden om goed geïnformeerd te blijven
 • Wisselt actief ideeën uit met collega’s en/of externen over methoden, technieken en inzichten
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn conform geldende wet- en regelgeving en procedures, kaders (AO) en kwaliteitsnormen uitgevoerd
 • Producten zijn geleverd conform plan van aanpak
 • Denkt vooruit en weet de benodigde acties daarvoor in te zetten
 • Heeft kennis van voorschriften en procedures, is alert op verandering van regels, alert op nieuwe kennis, speelt snel in, en kan onder druk werken en weegt belangen af
 • Bewaakt de juiste toepassing van geldende wet- en regelgeving, procedures en kwaliteitsnormen
 • Signaleert tijdig, prioriteert, koppelt terug als er knelpunten zijn en speelt daar op in, werkt daarbij actief samen met collega’s
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het uitgevoerde, (deel-) onderzoek.
 • Komt met een uitvoerbaar/realistisch plan van aanpak, monitort de voortgang en stuurt tijdig bij
 • Plannen en organiseren

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennisdeling en kennisontwikkeling zijn geborgd (plan-do-check-act)
 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Benut feedback en suggesties van anderen
 • Geeft anderen actief feedback
 • Draagt eigen kennis over, integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze in de eigen onderzoekspraktijk toe
 • Zelfontwikkeling