Kennis en Onderzoek

Het verkrijgen van onafhankelijke wetenschappelijke kennis en inzicht ten behoeve van politieke, maatschappelijke dan wel vaktechnische vraagstukken. Dit als input voor de onderbouwing van politieke, bestuurlijke dan wel uitvoerings-technische keuzen en de effecten daarvan. Het gaat hierbij om toegepast onderzoek in dialoog met de wetenschap.

Als medewerker in de functiefamilie Kennis en Onderzoek werk je mee aan vraagstukken met behulp van wetenschappelijke methoden. Het gaat hierbij om toegepast onderzoek in dialoog met de wetenschap. Je levert onderzoeksresultaten die bijdragen aan het oplossen van deze vraagstukken. Dit kan vari�ren van eenvoudige laboratoriumwerkzaamheden tot en met het richting geven aan complexe wetenschappelijke onderzoeken. De functiefamilie bestaat uit vijf functiegroepen vari�rend van schaal 3 tot en met 17. De functies komen voor in alle wetenschappelijke instituten binnen de rijksdienst zoals het KNMI, het RIVM... het Nederlands Forensisch Instituut, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Cultureel Planbureau.

5 Functiegroepen