Onderzoeksondersteuner

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek door het uitvoeren van bepalingen/analyses, verzamelen van gegevens

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Producten zijn geleverd conform opdracht/instructie
 • Producten voldoen aan vakinhoudelijke normen/standaarden/methoden en technieken
 • Stemt planning af met de leidinggevende en houdt hem op de hoogte van de voortgang
 • Realiseert juiste randvoorwaarden (inplannen instrumenten, grondstoffen, etc) om tot het resultaat te komen
 • Plannen en organiseren
 • Heeft aandacht en oog voor details
 • Werkt nauwkeurig, nauwgezet en systematisch
 • Volgt nauwkeurig voorgeschreven procedures en werkwijzen
 • Is in staat om, na overleg met leidinggevende, verantwoord buiten de voorschriften/procedures om te opereren
 • Accuraat werken
 • Komt afspraken na
 • Onderneemt acties, is daarin flexibel, om gestelde doel te bereiken
 • Organiseert het werk zodanig dat vooraf gestelde doel en product gerealiseerd worden
 • Zoekt actief de samenwerking met anderen en helpt collega’s bij het realiseren van de afspraken
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • In- en externe (kennis)bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Selecteert de juiste gegevens uit de verschillende informatiebronnen
 • Legt verbanden tussen gegevens/informatie
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken
 • Ordent informatie zodanig dat deze voor anderen toegankelijk en bruikbaar is
 • Analyseren

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen conform geldende kaders / spelregels / voorschrif-ten (AO) en afspraken / instructies (SOP’s) / rapportages / kwaliteitssystemen

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdrage aan verbetering van de werkprocessen en validering van de verbeteringen zijn geleverd
 • Kennisdeling is geborgd
 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Signaleert problemen op zijn werkterrein, rapporteert daarover en koppelt terug aan betreffende medewerkers
 • Zelfontwikkeling