Kwaliteitsraamwerken

De kwaliteitsraamwerken vormen aanvullend hulpmateriaal op het FGR en zijn gericht op competenties en kwaliteit van specifieke werkzaamheden bij het Rijk.

De kwaliteitsraamwerken maken geen onderdeel uit van het FGR, maar kunnen wel als aanvulling op het FGR bij het personeelsbeleid rond de specifieke functies worden gehanteerd. De kwaliteitsraamwerken en het Functiegebouw Rijk verwijzen wel naar elkaar: in de kwaliteitenprofielen van het FGR staan verwijzingen naar de kwaliteitsraamwerken. Andersom verwijzen de kernbeschrijvingen van de kwaliteitsraamwerken naar het Functiegebouw Rijk.

 
Kwaliteitsraamwerk IV: Kwaliteitsraamwerk Inkoop:
Lees meer over het KWIV. Lees meer over het KWIK