Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) geactualiseerd

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is door BZK/CIO Rijk (rijksbreed verantwoordelijk voor Iv-beleid) geactualiseerd en vastgesteld. Het KWIV is een aanvullend hulpmateriaal op het Functiegebouw Rijk en is gericht op competenties en kwaliteit van Iv-personeel bij het Rijk.

Meer informatie vind je op de pagina over het KWIV