Actualisering Competentietaal Rijk

Leden voor de klankbordgroepen gezocht.

Managers en medewerkers vanuit toezichts-, uitvoerings- en kennisorganisaties gezocht.

Voor de actualisering van de Competentietaal Rijk zijn we op zoek naar deelnemers voor één van de twee klankbordgroepen. Deze klankbordgroepen vinden plaats op 23 en 30 november a.s. , van 13.00 – 14.30 uur.

Wij zijn op zoek naar managers/medewerkers die willen meedenken over de volgende vragen:

1. Wat wordt er feitelijk gedaan met competentiemanagement?

2. Welke ontwikkeling(en) in het werk van vandaag zijn relevant voor de actualisatie van de competentietaal Rijk?

De mensen die we daarvoor zoeken, kunnen uit alle hoeken van de Rijksdienst komen. We hebben in eerdere gesprekken vooral de beelden opgehaald in de Haagse ‘omgeving’: ABD, ministerie van OCW, P-Direkt enzovoorts. We willen nu gaan praten met managers en medewerkers vanuit toezichts-, uitvoerings- en kennisorganisaties. Maar ook mensen uit beleidsorganisaties, bedrijfsvoering en dergelijke zijn van harte welkom!

Heb je belangstelling? Meld je dan per mail aan.

De Competentietaal Rijk vind je hier.