Functiegroepen (Assistent) Medewerker Facilitair Management tekstueel aangescherpt

Met ingang van 10 juni 2022 kunnen schoonmaakwerkzaamheden op een herkenbare manier worden ingedeeld met behulp van het Functiegebouw Rijk (FGR). Het FGR moest daarvoor enkele aanpassingen ondergaan. Ben je benieuwd hoe zo’n proces in zijn werk gaat? Lees dan verder.

Waarom zijn de functiegroepen tekstueel aangescherpt?

In 2020 is de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) als een nieuwe organisatie toegevoegd aan het ministerie van SZW. Dat is een gevolg van politieke besluitvorming over de inbesteding van lagelonenwerkzaamheden bij de rijksoverheid. Rijksbreed is afgesproken dat de schoonmaakwerkzaamheden van de Rijksschoonmaakorganisatie in 2022 zullen worden ingepast in het Functiegebouw Rijk. Dit leidde tot de vraag hoe schoonmaakwerkzaamheden kunnen worden ingedeeld in het FGR. Om die reden heeft de RSO aan O&P Rijk| Organisatie-inrichting (O&P Rijk|OI) opdracht gegeven om een voorstel te doen. Ook heeft de RSO gevraagd om het FGR aan te passen wanneer zou blijken dat de werkzaamheden onvoldoende passen in de bestaande functieprofielen. O&P Rijk|OI is met deze vraag aan de slag gegaan.

De aanpassingen

De werkzaamheden van de RSO bleken goed aan te sluiten goed aan bij twee bestaande functiegroepen in de functiefamilie Bedrijfsvoering:

- de functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management (1-3)

- en de functiegroep Medewerker Facilitair Management (4-8).

De functiegroep Assistent Medewerker Facilitair Management is in 2015 toegevoegd aan het FGR, en is specifiek bedoeld voor alle bedrijfsvoeringswerkzaamheden in de schalen 1 tot en met 3 die in de rijksoverheid voorkomen.

Toch waren er enkele aanpassingen nodig ten behoeve van de herkenbaarheid van de werkzaamheden (in dit geval schoonmaakwerkzaamheden). En ook moeten de functieprofielen van het FGR hanteerbaar zijn voor de indeling van schoonmaakwerkzaamheden.  De voorgestelde aanpassingen bestaan uit teksttoevoegingen op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden in de functiegroepen Assistent Medewerker Facilitair Management (schaal 1-3) en Medewerker Facilitair Management (schaal 4-8). Bij deze laatstgenoemde functiegroep gaat het om toevoeging van één woord (“schoonmaak”) in de functietypering. Er zijn verder geen teksten aangepast of verwijderd. Het voorstel is besproken met alle departementen die geraakt worden door het voorstel omdat zij gebruik maken van de betreffende functiegroepen. Het FGR is immers een gedeeld instrument.

In combinatie met de bescheiden aanpassing van de functiegroep Assistent Facilitair medewerker (schaalrange 1-3) is ook voorgesteld om de scorepatronen in de functietyperingen schalen 1 en 2 van de functiegroep te corrigeren. In beide functietyperingen bleek sprake van een technische fout in kenmerk 10 Rekenschap, waarvoor in het laagste schaalniveau altijd een score 2 wordt gescoord. Ook hierop heeft de standaardisatiecommissie positief geadviseerd.

Formele vaststelling van de aanpassingen door de Directeur-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie

Over alle aanpassingen van het Functiegebouw Rijk moet de standaardisatiecommissie FGR worden geraadpleegd. Deze commissie bewaakt de consistente opbouw van het FGR. De standaardisatiecommissie FGR heeft het voorstel voor aanpassing op 20 april 2022 besproken en heeft positief geadviseerd op de aanpassingen. Na formele vaststelling van de aanpassingen in de functiegroep door de Directeur-Generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie op 10 juni 2022 zijn de wijzigingen in de brondocumenten van het FGR en op de website doorgevoerd.