Informatiebijeenkomsten en verdiepingstrainingen KWIV voor IV-managers, HR-professionals, recruiters en medezeggenschap

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is een aanvullend hulpmiddel op de kwaliteitenprofielen in het Functiegebouw Rijk (FGR). Het KWIV is ontwikkeld om IV-kwaliteiten specifiek én in één gemeenschappelijke taal te beschrijven. Het implementeren van het KWIV kan een uitdaging zijn. Want hoe maak je de best passende match tussen het werkpakket van een IV-medewerker en een KWIV-profiel? Wat is de meerwaarde van het KWIV? En hoe pas je het KWIV toe in de HR-cyclus? Wil jij hier meer over weten? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten of de verdiepingstrainingen KWIV! Deelname is kosteloos voor de deelnemers (werkzaam bij het Rijk).

Informatiebijeenkomst KWIV (digitaal – maximaal 2 uren)

In de informatiebijeenkomst KWIV brengen we je in 2 uren de basisbeginselen van het KWIV bij. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

1. De aanleiding voor de rijksbrede implementatie van het KWIV

2. De opbouw van het KWIV

3. De relatie van het KWIV met het Functiegebouw Rijk (FGR)

4. De meerwaarde van het KWIV voor de medewerkers en de organisatie.

5. Het maken van de best passende match tussen het werkpakket van een IV-medewerker en een KWIV-profiel.  

 

Doelgroep

IV-managers, HR-professionals, recruiters en medezeggenschap die meer willen weten over het KWIV en de relatie met het Functiegebouw Rijk.

 

Data

- Woensdag 8 februari, tussen 09:30 en 11:30 uur

- Maandag 13 februari tussen 15:00 en 17:00 uur

- Vrijdag 10 maart tussen 09:30 en 11:30 uur

- Dinsdag 21 maart tussen 13:00 uur en 16:00 uur

- Donderdag 6 april tussen 14:00 en 16:00 uur

- Vervallen: Dinsdag 31 januari, tussen 13:30 en 15:30 uur 

- Vervallen: Vrijdag 3 februari, tussen 08:45 en 10:45 uur

 

Aanmelden?

Aanmelden kan door een email te sturen naar [email protected] met de datum waarop je wilt deelnemen. Daarna ontvang je de uitnodigingslink voor in de agenda en is jouw deelname definitief.

 

 

Verdiepingstraining KWIV en de HR-cyclus (op locatie 3 uren)

De verdiepingstraining KWIV en de HR-cyclus gaat een flinke stap verder dan de basistraining. De verdiepingstraining volg je als je bekend bent met de basisbeginselen van het Functiegebouw Rijk en het KWIV omdat je in de  training actief aan de slag gaat met het KWIV binnen de HR-cyclus. Door zelf actief aan de slag te gaan krijg je onder andere antwoorden op de volgende vragen:

1. Op welke wijze wordt  KWIV ingepast in de gesprekscyclus?

2. Hoe pas ik het KWIV toe bij het ontwikkelgesprek tussen medewerker en manager

3. Welke tools staan hiervoor ter beschikking?

 

Doelgroep

IV-managers, HR-professionals, recruiters en medezeggenschap met basiskennis van het KWIV en het Functiegebouw Rijk die aan de slag willen met het KWIV in de HR-cyclus

Data

- Maandag 6 februari, tussen 13:00 en 16:00 uur in Utrecht

- Dinsdag 14 februari, tussen 13:00 en 16:00 uur in Den Haag

- Dinsdag 14 maart, tussen 13:00 en 16:00 uur in Den Haag

Vervallen: Donderdag 23 maart, tussen 13:00 en 16:00 uur in Utrecht

Inschrijven

Schrijf je in voor deze training door  een email te sturen aan:[email protected]. Vermeld hierin je naam en de gewenste trainingsdatum. Daarna ontvang je van ons een bevestiging en meer details over o.a. de trainingslocatie.

In-company

Gaat je voorkeur uit naar een in-company bijeenkomst of training, laat het ons dan weten door een email te sturen aan [email protected].