Functiegroep

Een functiegroep (bijvoorbeeld Adviseur Bedrijfsvoering (S8-S11) is een verzameling van  werkzaamheden binnen een functiefamilie met vergelijkbare resultaten en gedrag. Elke functiegroep bestrijkt een aantal schaalniveaus.

Iedere functiegroep bestaat uit drie elementen:

Deze drie elementen zijn van belang bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken, bij de in-, door- en uitstroom van personeel en bij veranderingsprocessen. Voor een aantal vakgebieden zijn kwaliteitsraamwerken ontwikkeld, als aanvullend hulpmateriaal op de kwaliteitenprofielen van het FGR.