Resultaten

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Veilige, technisch correcte en milieubewuste inzet van het vaartuig is gewaarborgd
 • Vaaropdracht is conform afspraak en efficiënt uitgevoerd
 • Met incidenten en calamiteiten op de vaarweg/binnen het vaargebied is adequaat omgegaan
 • Klantvragen zijn effectief ingenomen, afgehandeld of doorgeleid

Omgeving

 • Betrokkenen op de vaarweg/in het vaargebied en/of klanten en overige actoren zijn juist en tijdig geïnformeerd.
 • Vaaropdrachten in verschillende vaargebieden en op verschillende vaartuigen zijn gerealiseerd

Bedrijfsvoering, werkprocessen, personeel en financiën

 • Verkeersgegevens en rapporten over verrichte werkzaamheden zijn volledig en juist
 • Administratie voldoet aan de geldende regelgeving
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet

Vernieuwen en verbeteren

 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever) (ambtelijk)

 • Stelt prioriteiten, geeft realistische inschattingen van de werkzaamheden, komt afspraken na en haalt deadlines
 • Onderneemt gericht acties en betrekt tijdig collega’s om het gestelde doel te bereiken
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en schaalt tijdig op
 • Schat gedragingen van scheepvaart in
 • Signaleert actief knelpunten en kansen van de opdracht, koppelt tijdig terug en draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan
 • Schat risico’s van beslissingen in en bepaalt consequenties van maatregelen over de grenzen van eigen situatie heen
 • Herkent afwijkende situaties aan de hand van signaleringssystemen
 • Maakt zelfstandig een goede inschatting van (onveilige) situaties en onderneemt tijdig actie om onveiligheid te voorkomen
 • Haalt tijdig anderen erbij. Stemt eigen maatregel en acties van anderen met elkaar af
 • Kan met veel informatie tegelijk omgaan
 • Behoudt het overzicht over een veelheid aan informatie en situaties en schat de relevantie ervan goed in
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Blijft rustig bij plotselinge gebeurtenissen en behoudt, ook onder druk van de omstandigheden, eigen integriteit
 • Wijkt in nood af van standaardprocedures en houdt zich aan het protocol

Omgeving

 • Weet wat een beslissing betekent voor inzet van het vaartuig
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de dienst en andere vaarweggebruikers
 • Doet moeite om behoeften en belangen van de dienst te onderzoeken

Bedrijfsvoering, werkprocessen, personeel en financiën

 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen
 • Spreekt waardering in medewerkers uit
 • Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden van zichzelf, medewerkers en externen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert afwijkingen in planning en afspraken en stuurt zo nodig bij of komt met voorstellen om bij te sturen

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen

 

Competenties

 • anticiperen
 • klantgerichtheid
 • motiveren
 • resultaatgerichtheid
 • stressbestendigheid
 • voortgangscontrole
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken

Ervaring

 • S6: relevante werkervaring als stuurman of gezagvoerder

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S6: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • S6

BINNENVAART:

Gezagvoerder:

 • Beperkt groot vaarbewijs A
 • Radardiploma Binnenvaart
 • Marifooncertificaat
 • Dienstboekje
 • Geldige binnenvaartkeuring

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • S7: relevante werkervaring als stuurman of gezagvoerder

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S7: MBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • S7

ALGEMEEN:

 • Vakopleiding (voor VBB)
 • Marcom A (voor VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

2e stuurman (indien van toepassing):

 • Algemeen aangevuld met:
 • VBB officer in charge of a navigational watch

1e stuurman:

 • Algemeen en als 2e stuurman aangevuld met:
 • VBB chief mate

Gezagvoerder:

 • Als 1e stuurman aangevuld met:
 • VBB master
 • Certificaat Radarnavigator (voor VBB)
 • Scheepsmanagement N (voor VBB)
 • Scheepsgezondheidszorg O of Scheepsgezondheidszorg B beperkt vaargebied

BINNENVAART:

Gezagvoerder:

 • Beperkt groot vaarbewijs A
 • Radardiploma Binnenvaart
 • Marifooncertificaat
 • Dienstboekje
 • Geldige binnenvaartkeuring

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • S8: relevante werkervaring als stuurman of gezagvoerder

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S8: MBO+

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • S8

ALGEMEEN:

 • Vakopleiding (voor VBB)
 • Marcom A (voor VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

2e stuurman (indien van toepassing):

 • Algemeen aangevuld met:
 • VBB officer in charge of a navigational watch

1e stuurman:

 • Algemeen en als 2e stuurman aangevuld met:
 • VBB chief mate

Gezagvoerder:

 • Als 1e stuurman aangevuld met:
 • VBB master
 • Certificaat Radarnavigator (voor VBB)
 • Scheepsmanagement N (voor VBB)
 • Scheepsgezondheidszorg O of Scheepsgezondheidszorg B beperkt vaargebied

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren
 • Voortgangscontrole
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • S9: meerdere jaren relevante werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S9: HBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • S9

ALGEMEEN:

 • Vakopleiding (voor VBB)
 • Marcom A (voor VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

2e stuurman (indien van toepassing):

 • Algemeen aangevuld met:
 • VBB officer in charge of a navigational watch

1e stuurman:

 • Algemeen en als 2e stuurman aangevuld met:
 • VBB chief mate

Gezagvoerder:

 • Als 1e stuurman aangevuld met:
 • VBB master
 • Certificaat Radarnavigator (voor VBB)
 • Scheepsmanagement N (voor VBB)
 • Scheepsgezondheidszorg O of Scheepsgezondheidszorg B beperkt vaargebied

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren
 • Zelfontwikkeling

Ervaring

 • S10: meerdere jaren relevante werkervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau:

 • S10: HBO

Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • S10

ALGEMEEN:

 • Vakopleiding (voor VBB)
 • Marcom A (voor VBB)
 • Basic safety training (voor VBB)
 • Advanced fire fighting (voor VBB)
 • Monsterboekje
 • Geldige zeevaartkeuring

2e stuurman (indien van toepassing):

 • Algemeen aangevuld met:
 • VBB officer in charge of a navigational watch

1e stuurman:

 • Algemeen en als 2e stuurman aangevuld met:
 • VBB chief mate

Gezagvoerder:

 • Als 1e stuurman aangevuld met:
 • VBB master
 • Certificaat Radarnavigator (voor VBB)
 • Scheepsmanagement N (voor VBB)
 • Scheepsgezondheidszorg O of Scheepsgezondheidszorg B beperkt vaargebied

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

32232 33223 22 22 (33)

schaal 6

Algemene Omschrijving

 • zorgen voor uitvoeren van gezagvoerende taken ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, ook onder wisselende en bijzondere omstandigheden

Resultaten

 • specifieke vaaropdrachten beoordeeld en veilig en conform vaarplan uitgevoerd
 • toezicht op werkzaamheden door derden uitgevoerd
 • verantwoording gedragen voor (de staat van/onderhoud van) schip en bemanning
 • (eventuele) bemanning geïnstrueerd en aangestuurd
 • assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
  alsmede transporten
 • oplossingen zijn aangedragen bij gangbare zaken en problemen en bijzondere uitvoerende taken waarbij eigen interpretatie is vereist

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling van eindproducten/ situatie op overeenstem-ming met normen, criteria of specificaties

Kennis en Vaardigheid

 • vaktechnische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33223 23 33 (36)

schaal 7

Algemene Omschrijving

 • voorbereiden en uitvoeren van gezagvoering ten behoeve van realisering van de vaaropdracht, in afstemming met de wensen en behoeften van de opdrachtgever en waarbij inhoudelijke keuzes worden gemaakt om hierop in te spelen
 • zorgen voor nautische instructies
 • tijdens dienst/wacht operationeel verantwoordelijk voor schip

Resultaten

 • vaarplan opgesteld
 • vaaropdrachten georganiseerd en uitgevoerd, waarbij afstemming van de werkzaamheden en vaaropdracht met de (vertegenwoordigers van de) opdrachtgevers is gerealiseerd
 • (operationele) leiding gegeven aan de bemanning
 • uitvoering vaaropdracht aangepast aan veranderende omstandigheden
 • assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten,
  alsmede transporten
 • opgetreden als vraagbaak en troubleshooter
 • knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • beoordeling van eindproducten/situatie op overeen-stemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende advies-vaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

33332 33223 33 33 (39)

schaal 8

Algemene Omschrijving

 • voorbereiden en realiseren van complexe gezagvoering ten behoeve van realisering van diverse en uiteenlopende vaaropdrachten, in afstemming met de wensen en behoeften van verschillende opdrachtgever(s)
 • zorgen voor nautische instructies
 • eindverantwoordelijk voor het schip (nautisch en technisch bedrijfsklaar zijn en houden, dagelijkse aansturing bemanning, veiligheid schip, bemanning en opstappers), leveren hoogwaardig transport en uitvoering van de vaaropdrachten en/of tijdens dienst/wacht operationeel verantwoordelijk voor het schip
 • opereert vanuit operationele autonomie tijdens de vaaropdracht
 • eerste aanspreekpunt voor in- en externe functionele relaties, ook bij (inter)nationaal optreden
 • signalerende en adviserende rol ten aanzien van de meerjarenplanning en uitvoerings-vraagstukken met betrekking tot het betreffende werkproces

Resultaten

 • diverse en uiteenlopende vaaropdrachten voor verschillende opdrachtgevers vertaald in een effectief en efficiënt vaarplan en uitgevoerd
 • werkzaamheden van andere vaartuigen bij gezamenlijke uitvoering van vaaropdrachten gecoördineerd
 • uiteenlopende wensen van verschillende partijen inhoudelijk getoetst op consequenties voor de vaaropdracht en het vaarplan
 • (operationele) leiding gegeven aan bemanning
 • assistentie verleend bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten, alsmede transporten
 • knelpunten gesignaleerd bij de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen gedaan ter verbetering 

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werk-afspraken, regels en voorschriften moeten bij de uitvoering van het werk in acht worden genomen
 • beoordeling van eindproducten/ situatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

33333 33333 33 33 (42)

schaal 9

Algemene Omschrijving

 • zorg dragen voor de voorbereiding en realisatie van diverse en uiteenlopende vaaropdrachten, in afstemming met verschillende opdrachtgever(s), met een (technisch) complex karakter en onder complexe omstandigheden, waarbij hogere eisen gesteld worden aan de solitaire taakinvulling op het gebied van gezagvoering
 • zorgen voor nautische instructies
 • eindverantwoordelijk voor het schip (nautisch en technisch bedrijfsklaar zijn en houden, dagelijkse aansturing bemanning, veiligheid schip, bemanning en opstappers), leveren hoogwaardig transport en uitvoering van de vaaropdrachten en/of tijdens dienst/wacht operationeel verantwoordelijk voor het schip ingeval van langdurige vaaropdrachten
 • opereert vanuit autonomie tijdens de vaaropdracht
 • eerste aanspreekpunt voor in- en externe functionele relaties, ook bij (inter)nationaal optreden
 • signalerende en adviserende rol ten aanzien van de meerjarenplanning en uitvoeringsvraagstukken met betrekking tot het betreffende werkproces

Resultaten

 • complexe, langdurige vaaropdrachten voorbereid en uitgevoerd, in afstemming met verschillende opdrachtgevers en conform planning
 • leiding aan omvangrijke en divers samengestelde bemanning
 • werkzaamheden van andere vaartuigen bij gezamenlijke uitvoering van vaaropdrachten aangestuurd en verantwoordelijk voor uitvoering van vaaropdrachten in samenwerking met andere diensten
 • coördinatie bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten, alsmede transporten gerealiseerd
 • ingespeeld op onverwachte omstandigheden

Speelruimte

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling van eindsituatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming en realiseren van optimale samenwerking

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

schaal 10

Algemene Omschrijving

 • verantwoordelijk voor de analyse en realisatie van kritische (langdurige) vaaropdrachten met uitzonderlijke vaartechnische en bijzondere veiligheidsaspecten
 • eindverantwoordelijk voor het schip (nautisch en technisch bedrijfsklaar zijn en houden, dagelijkse aansturing bemanning, veiligheid schip, bemanning en opstappers), leveren hoogwaardig transport en uitvoering van de vaaropdrachten
 • opereert vanuit autonomie tijdens de vaaropdracht
 • eerste aanspreekpunt voor in- en externe functionele relaties in (inter)nationaal optreden
 • bijdragen aan het uitvoeringsbeleid (vaarbeleid) van de dienst

Resultaten

 • grootschalige vaaropdrachten met bijzonder karakter gerealiseerd, waarop de aanpak moet worden afgestemd
 • leiding aan konvooi
 • eindverantwoordelijk voor patrouille-, inspectie- en vaaropdrachten in samenwerking met andere diensten uitgevoerd, netwerk- en ketenverbinding gerealiseerd
 • coördinatie bij (grootschalige) incidenten en calamiteiten, alsmede transporten gerealiseerd
 • ingespeeld op onverwachte omstandigheden
 • vanuit de vaarpraktijk integrale analyses ten aanzien van het vaarbeleid geleverd
 • sprake van niet eerder voorgekomen situaties waarbij na analyse alternatieven e.d. worden ontwikkeld, veelal in multidisciplinair verband

Speelruimte

 • vrijheid om, na analyse, van de problematiek/vraagstelling, nieuwe oplossingen/alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. Het effect van de beslissingen is voorspelbaar en kan op korte termijn (korter dan een jaar) worden vastgesteld
 • samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regeling en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van het werk
 • beoordeling van eindsituatie op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis en Vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van afstemming en realiseren van optimale samenwerking