Functietyperingen vergelijken

Functiefamilie: Advisering

Functiegroep: Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Kies twee salarisschalen om de verschillen te zien tussen de bijbehorende functietyperingen.

Schaal 13 Schaal 13
FUWASYS

44444 44444 44 44 (56)

44444 44444 44 44 (56)

Algemene omschrijving

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere complexe adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe specialistische adviesproducten

·   top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) adviesproducten

·   het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen

.   uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere complexe adviesproducten en/of ontwikkeling van complexe specialistische adviesproducten

·   top-down: vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) adviesproducten

·   het adviesterrein en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatie) processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op de verschillende adviesterreinen

.   uitdragen en verdedigen (intern en extern) van (advies)producten en processen (“wat”)

Resultaten
voorbereiding en –ontwikkeling

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling vanuit eigen aandachtgebied/domein (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en afstemming op andere adviesproducten

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

.   creëren van draagvlak voor ontwikkeling van adviesproducten

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling vanuit eigen aandachtgebied/domein (analyse, onderzoek, toetsen beleid) en afstemming op andere adviesproducten

·   speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden

.   creëren van draagvlak voor ontwikkeling van adviesproducten

besluitvormingsproces

.   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van (multidisciplinair) besluitvormingsproces

.   inhoudelijke coördinatie en coördinatie van procesmatige en procedurele voorbereiding van (multidisciplinair) besluitvormingsproces

implementatie en –uitvoering

·   draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen

·   (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen

·   draagvlak gecreëerd voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen

·   (coördinatie) implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen

evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   (coördinatie) monitoring adviesprocessen

.   (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   (coördinatie) monitoring adviesprocessen

.   (coördinatie) beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

projecten

·   coördinatie complexe (specialistische) projecten

·   coördinatie complexe (specialistische) projecten

Speelruimte / Kaders

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   ontwikkeling van adviesproducten en –processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden

.   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden

.   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, nieuwe ideeën en concepten

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe adviesproducten en -processen, ideeën, werkmethoden en technieken

·   intern en extern over werkzaamheden, de ontwikkeling, implementatie en toepassing van adviesproducten en –processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen