Advisering

Vanuit een expertise en/of brede blik ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht).

Met een functie in de functiefamilie Bedrijfsvoering lever je bijdragen aan de bedrijfsvoeringsprocessen van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan Personeelsaangelegenheden, Informatievoorziening en ICT, Organisatie-ontwikkeling, Financi�n, Communicatie en Huisvesting. Het soort werkzaamheden kan verschillen. Zo heb je binnen deze functiefamilie adviserende functies maar ook functies die meer uitvoerend werk omvatten. Je werk kan bestaan uit het ontwikkelen, implementeren of ondersteunen van het interne proces. Alle functies binnen Bedrijfsvoering werken samen om het primaire proces te ondersteunen en effici�nt in te richten. Een goede bedrijfsvoering functioneert op de achtergrond van het primaire proces en is de smeerolie van de organisatie. Er zijn 13 functiegroepen binnen deze functiefamilie. De functieschalen lopen van schaal 3 tot maximaal schaal 15. De bedrijfsvoeringsfuncties komen voor binnen de gehele rijksdienst.

4 Functiegroepen