Advisering

Vanuit een expertise en/of brede blik ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht).

In de functiefamilie Advisering zet je je als verbindende schakel in voor degenen die actief binnen beleid, uitvoering en toezicht werken. Je levert adviesproducten waar anderen mee verder gaan. Er zijn verschillende typen werk binnen de functiefamilie Advisering denk aan: generalistisch werk, werk dat diepgaande specialisatie vraagt en werk dat vooral een brede blik vraagt. Voorbeelden van functies zijn: Business consultant, strategisch adviseur Kennis en Innovatie en Enterprise Architect. De functieschalen binnen deze functiegroep lopen van schaal 8 tot en met schaal 16. Het opleidingsniveau varieert van MBO tot Wetenschappelijk Onderwijs. De functies komen voor bij uitvoerings- of toezichthoudende organisaties, kerndepartementen en kennisorganisaties.

4 Functiegroepen