Advisering

Vanuit een expertise en/of brede blik ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht).

In de functiefamilie Advisering zet je je als verbindende schakel in voor degenen die actief binnen beleid, uitvoering en toezicht werken. Je levert adviesproducten waar anderen mee verder gaan. Er zijn verschillende typen werk binnen de functiefamilie Advisering denk aan: generalistisch werk, werk dat diepgaande specialisatie vraagt en werk dat vooral een brede blik vraagt. Voorbeelden van functies zijn: Business consultant, strategisch adviseur Kennis en Innovatie en Enterprise Architect. De functieschalen binnen deze functiegroep lopen van schaal 8 tot en met schaal 16. Het opleidingsniveau varieert van MBO tot Wetenschappelijk Onderwijs. De functies komen voor bij uitvoerings- of toezichthoudende organisaties, kerndepartementen en kennisorganisaties.

4 Functiegroepen

 1. Medewerker Advisering

  Ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces

  Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

 2. (Senior) Adviseur

  Ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen

  Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

 3. Coƶrdinerend / Specialistisch Adviseur

  Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

  Functiegroep | Salarisschaal 13, 14, 15 | Werk-/denkniveau wo

 4. Strategisch Adviseur

  Ontwikkelt visies, strategieƫn en oplossingsrichtingen over wat het eigen deskundigheidsgebied betekent voor politiek-maatschappelijke vraagstukken..

  Functiegroep | Salarisschaal 15, 16 | Werk-/denkniveau wo