Beleidsondersteuner

Ondersteunt en doet voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op onderdelen van het beleidsproces

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Producten (prognoses, analyses, overzichten etc.) zijn geleverd conform opdracht
 • Relevante informatie voor beleidsproducten is tijdig aangeleverd
 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant / opdrachtgever
 • Luistert kritisch, vat samen, vraagt door
 • Houdt voeling met de (tevredenheid van de) klant / opdrachtgever
 • Claimt tijd bij de opdrachtgever, wint de opdrachtgever voor zich
 • Durft kritisch te zijn
 • Denkt pro-actief mee met de opdrachtgever
 • Klantgerichtheid
 • Weet de juiste informatie te achterhalen
 • Legt verbanden tussen projecten en vraagstukken
 • Selecteert en ordent de juiste gegevens uit verschillende bronnen
 • Benadert vraagstukken vanuit verschillende invals-hoeken
 • Analyseren

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Interne en externe bronnen zijn effectief en efficiënt gebruikt
 • Heeft een relevant netwerk onderhouden en gebruikt
 • Onderhoudt contacten met de juiste personen binnen en buiten de organisatie
 • Benadert de juiste mensen voor medewerking en informatie
 • Is herkenbaar binnen en buiten de organisatie (profilering)
 • Netwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Processen zijn gevolgd conform de geldende kaders / spelregels (AO-procedures) en afspraken
 • Producten zijn gerealiseerd cfm. afspraken (tijd, kwaliteit, budget)
 • Signalen zijn tijdig opgepakt en rappels zijn tijdig verzonden
 • Is gericht op oplossingen
 • Gaat, binnen de kaders, flexibel om met procedures
 • Kiest een aanpak en gedragsstijl die past bij de situatie
 • Escaleert indien dit nodig is
 • Zoekt ruimte, is creatief
 • Flexibiliteit
 • Weet wat anderen nodig hebben en handelt uit zichzelf
 • Draagt bij aan oplossingen door o.a. actief kennis te delen
 • Durft risico’s te nemen
 • Begint uit zichzelf, ziet waar werk ligt, wat anderen nodig hebben
 • Anticiperen

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Kennis is (proactief) beschikbaar gesteld
 • Werkprocessen zijn verbeterd door middel van het plan-do-check-act-principe
 • Heeft interesse in andermans werk of situatie
 • Wisselt actief kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Maakt informatie actief beschikbaar voor het gezamenlijk resultaat van het organisatie-onderdeel
 • Draagt bij aan het resultaat, ook als het niet direct om het eigen belang gaat
 • Samenwerken
 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of een werksituatie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande kennis en past deze toe
 • Benut feedback en suggesties van anderen effectief
 • Zelfontwikkeling