Beleid

Het ondersteunen en adviseren van bewindslieden bij de vormgeving en ontwikkeling van het kabinetsbeleid resp. het primaire beleid.

In de functiefamilie Beleid ben je steunpilaar voor de politieke en ambtelijke top om de omgevingsontwikkelingen te vertalen naar beleid in samenwerking met maatschappelijke partners. De werkzaamheden vari�ren van het, wanneer nodig, op de hoogte houden van de leiding van incidenten tot lange termijn ontwikkelingen en het geven van advies hoe daarop in te spelen. Daarnaast heb je een regiefunctie, waardoor je zorgt dat de relevante informatie bij elkaar komt en dat de juiste personen bij het onderwerp worden betrokken. Voorbeelden van functies zijn beleidsondersteuner, beleidsmedewerker, co�rdinerend beleidsmedewerker, strategisch beleidsmedewerker. De functieschalen binnen deze functiefamilie lopen van schaal 8 tot en met 16. Het opleidingsniveau varieert van MBO tot en met Wetenschappelijk Onderwijs. De functies komen voor bij de beleidsdirecties van de kerndepartementen.

4 Functiegroepen