Beleid

Het ondersteunen en adviseren van bewindslieden bij de vormgeving en ontwikkeling van het kabinetsbeleid resp. het primaire beleid.

In de functiefamilie Beleid ben je steunpilaar voor de politieke en ambtelijke top om de omgevingsontwikkelingen te vertalen naar beleid in samenwerking met maatschappelijke partners. De werkzaamheden vari�ren van het, wanneer nodig, op de hoogte houden van de leiding van incidenten tot lange termijn ontwikkelingen en het geven van advies hoe daarop in te spelen. Daarnaast heb je een regiefunctie, waardoor je zorgt dat de relevante informatie bij elkaar komt en dat de juiste personen bij het onderwerp worden betrokken. Voorbeelden van functies zijn beleidsondersteuner, beleidsmedewerker, co�rdinerend beleidsmedewerker, strategisch beleidsmedewerker. De functieschalen binnen deze functiefamilie lopen van schaal 8 tot en met 16. Het opleidingsniveau varieert van MBO tot en met Wetenschappelijk Onderwijs. De functies komen voor bij de beleidsdirecties van de kerndepartementen.

4 Functiegroepen

 1. Beleidsondersteuner

  Ondersteunt en doet voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op onderdelen van het beleidsproces

  Functiegroep | Salarisschaal 8, 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau mbo, hbo

 2. (Senior) Beleidsmedewerker

  Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

  Functiegroep | Salarisschaal 11, 12, 13 | Werk-/denkniveau wo

 3. Coordinerend Beleidsmedewerker

  Coördineert en verbindt meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen en is daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten of creëert oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten, met grote politieke gevoeligheid

  Functiegroep | Salarisschaal 13, 14, 15 | Werk-/denkniveau wo

 4. Strategisch Beleidsmedewerker

  Signaleert en speelt in op (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, geeft vorm aan en beïnvloedt richtinggevend de beleidsvorming in de toekomst (visie en agenda-vorming) en vertaalt dit naar strategieën en oplossingsrichtingen

  Functiegroep | Salarisschaal 15, 16 | Werk-/denkniveau wo