Project-/ Programmamanagement

Het als opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de levering van project-/programmaresultaten, binnen een tijdelijk werkverband, gericht op realisatie van de doelen van de opdrachtgever, conform (vooraf) gemaakte afspraken en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen.

In de functiefamilie Project- en Programmamanagement ben jij verantwoordelijk voor een project- of programmaresultaat. Je geeft hierbij sturing aan een flexibel inzetbaar team. . Het doel is het gevraagde project- of programmaresultaat... dat kan zijn: ontwikkelen en/of implementeren, naar tevredenheid van de opdrachtgever op te leveren. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdsbestek, met vooraf vastgestelde uitgangspunten en onder duidelijke voorwaarden. Essentieel in het proces is om de opdrachtgever inhoudelijk te betrekken door tussentijdse afstemming. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de kernwaarden van de organisatie. Er zijn drie functiegroepen binnen deze functiefamilie. Dat zijn: Projectleider, Programmamanager en Programmadirecteur. De schalen vari�ren van schaal 9 tot en met schaal 17. De functies komen voor bij uitvoerings- of toezichthoudende organisaties, kerndepartementen en kennisorganisaties

3 Functiegroepen