Project-/ Programmamanagement

Het als opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de levering van project-/programmaresultaten, binnen een tijdelijk werkverband, gericht op realisatie van de doelen van de opdrachtgever, conform (vooraf) gemaakte afspraken en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen.

In de functiefamilie Project- en Programmamanagement ben jij verantwoordelijk voor een project- of programmaresultaat. Je geeft hierbij sturing aan een flexibel inzetbaar team. . Het doel is het gevraagde project- of programmaresultaat... dat kan zijn: ontwikkelen en/of implementeren, naar tevredenheid van de opdrachtgever op te leveren. Dit gebeurt binnen een bepaald tijdsbestek, met vooraf vastgestelde uitgangspunten en onder duidelijke voorwaarden. Essentieel in het proces is om de opdrachtgever inhoudelijk te betrekken door tussentijdse afstemming. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de kernwaarden van de organisatie. Er zijn drie functiegroepen binnen deze functiefamilie. Dat zijn: Projectleider, Programmamanager en Programmadirecteur. De schalen vari�ren van schaal 9 tot en met schaal 17. De functies komen voor bij uitvoerings- of toezichthoudende organisaties, kerndepartementen en kennisorganisaties

3 Functiegroepen

 1. Projectleider

  Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

  Functiegroep | Salarisschaal 9, 10, 11 | Werk-/denkniveau hbo, hboplus, wo

 2. Project-/Programmamanager

  Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en/of programmadoelen en voor sturing van projecten en/of programma’s

  Functiegroep | Salarisschaal 12, 13, 14, 15 | Werk-/denkniveau wo

 3. Project-/Programmadirecteur

  Is verantwoordelijk voor de realisatie van de toebedeelde projecten-/programmaportfolio en stuurt project-/ programmaorganisatie aan. (Onder portfolio wordt verstaan: een verzameling van samenhangende projecten en programma's die op een bepaald moment gebruikmaken van dezelfde resources. Binnen deze portfolio is sprake van strategische afwegingen en beslissingen.)

  Functiegroep | Salarisschaal 16, 17 | Werk-/denkniveau wo