Functietyperingen vergelijken

Functiefamilie: Toezicht

Functiegroep: Senior Inspecteur

Kies twee salarisschalen om de verschillen te zien tussen de bijbehorende functietyperingen.

Schaal 11 Schaal 11
FUWASYS

44343 44334 43 43 (50)

44343 44334 43 43 (50)

Algemene omschrijving

·   toezichtactiviteiten binnen een toezichtgebied in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere technische kennis op een afgebakend toezichtgebied

·   sprake van inspecties/onderzoek met een eigen afbakening en structurering

.   mogelijkheid tot ruggespraak, beraad en discussie met hoger echelon of binnen samenwerkingsverband

·   toezichtactiviteiten binnen een toezichtgebied in nationaal en internationaal verband dan wel vanuit bijzondere technische kennis op een afgebakend toezichtgebied

·   sprake van inspecties/onderzoek met een eigen afbakening en structurering

.   mogelijkheid tot ruggespraak, beraad en discussie met hoger echelon of binnen samenwerkingsverband

Resultaten
toezicht

·   opgesteld inspectieplan vanuit het eigen toezichtsgebied op basis van geïnterpreteerde vraagstelling

·   inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)

·   resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld

·   geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan

·   proces verbaal opgesteld

·   deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten

·   (deel)inspecties aangestuurd

·   opgestelde evaluatierapporten

·   gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht

·   bijgedragen aan het adviseren van (inter)nationale toezichtorganisaties

·   inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied

·   opgesteld inspectieplan vanuit het eigen toezichtsgebied op basis van geïnterpreteerde vraagstelling

·   inspecties uitgevoerd (aanpak, methode, organisatie, samenwerkingsverbanden, mensen, middelen)

·   resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld

·   geadviseerd over op te leggen sancties en boetes en zorg gedragen voor uitvoering en oplegging hiervan

·   proces verbaal opgesteld

·   deelgenomen aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten

·   (deel)inspecties aangestuurd

·   opgestelde evaluatierapporten

·   gesignaleerd of en hoe wet- en regelgeving wordt nageleefd

·   voorlichting gegeven met betrekking tot toezicht

·   bijgedragen aan het adviseren van (inter)nationale toezichtorganisaties

·   inbreng geleverd van kennis en ervaring ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het toezichtbeleid op het toezichtgebied

Speelruimte / Kaders

·   (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht

·   beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op kwaliteit en op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden

.   werkwijzen en inhoud van de inspecties en de adviezen m.b.t. het toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormings-proces

·   (internationale) wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen als basis voor de uitvoering van het toezicht

·   beoordeling van bevindingen, aanbevelingen en inspectieplannen op kwaliteit en op bruikbaarheid of op externe afstemming met andere toezichtgebieden

.   werkwijzen en inhoud van de inspecties en de adviezen m.b.t. het toezichtbeleid komen tot stand op basis van een besluitvormings-proces

Kennis & Vaardigheid

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied

·   inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied

·   kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief in relatie tot het toezichtgebied

·   vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied

·   vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid

·   vaardigheid in het uitvoeren en aansturen van (deel) inspecties

.   vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen

·   brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het toezichtgebied

·   inzicht in sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen toezichtgebied

·   kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief in relatie tot het toezichtgebied

·   vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied

·   vaardigheid in het opstellen van inspectieplannen, adviezen en evaluatierapporten en rekening houdend met economische, ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en haalbaarheid

·   vaardigheid in het uitvoeren en aansturen van (deel) inspecties

.   vaardigheid in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen

Contacten

·   intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

.   intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied

·   intern (en extern) over werkzaamheden, de bevindingen van uitgevoerde inspecties en aanbevelingen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

.   intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied