Medewerker Natuur- en Terreinbeheer

Voert werkzaamheden uit die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van recreatieve en cultuurhistorische elementen.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Operationele terrein- en onderhoudswerkzaamheden zijn voorbereid en uitgevoerd en bijdragen aan planning geleverd
 • Recreatieve, educatieve en voorlichtingsactiviteiten zijn verzorgd
 • Bijdragen aan projecten zijn geleverd
 • Signaleert afwijkingen van de afspraken over tijd en kwaliteit
 • Bewaakt en controleert de naleving van afspraken, termijnen, routing, voortgang van activiteiten en de kwaliteit van producten
 • Informeert alle betrokkenen tijdig over de status en voortgang van werken en informatie
 • Voortgangscontrole
 • Levert en richt zicht actief op het behalen van de afgesproken resultaten; tijdig en binnen gemaakte afspraken
 • Is zich bewust van het belang betrouwbare en veilige resultaten te leveren als onderdeel van het werkproces
 • Handelt proactief en spreekt anderen op tactvolle wijze aan op naleving van afspraken
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Publiek en omgeving zijn adequaat te woord gestaan en terrein gebonden informatie geleverd
 • Operationele contacten en samenwerkingsverbanden met in- en externe partijen zijn opgebouwd en onderhouden
 • Roosters met zowel in- als externe partijen zijn opgesteld en afgestemd
 • Is zich bewust van de belangen van in- en externe partijen en betrekt deze tijdig
 • Verzamelt proactief en tijdig gegevens bij partijen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Geeft duidelijk uitleg en durft mensen aan te spreken
 • Weet de relevante verhoudingen over werkzaamheden en opdrachtuitvoering aan de opdrachtnemer over te brengen
 • Instrueert opdrachtnemer over werkzaamheden en opdrachtuitvoering
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform werkinstructies, wet- en regelgeving, procedures en afspraken
 • Begeleiding en/of operationele aansturing van eigen medewerkers, zorggroepen, stagiairs, aannemers vrijwilligers zijn volgens afspraak uitgevoerd
 • Kwaliteitssystemen zijn toegepast
 • Dossiers en gegevens in systemen voldoen aan de eisen van de bedrijfsvoering
 • Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden van zichzelf.
 • Creëert voor zichzelf inzicht in de voortgang van zaken
 • Is zich bewust van procedures, wet- en regelgeving, certificering en autorisaties, en het belang van veilig werken en leeft deze na, dan wel zorgt dat deze worden nageleefd
 • Gaat geordend en planmatig te werk; komt interne afspraken na
 • Werkt oplossingsgericht in het licht van de continuïteit en voortgang van de processen
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Voorstellen voor verbetering resultaten over natuur-, bos-, landschaps-, recreatie en cultuurhistorische elementen zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluaties zijn doorgevoerd
 • Kennis is gedeeld en geborgd
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Benut nieuwe ervaringen effectief
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Volgt ontwikkelingen, opleidingen en trainingen binnen het vakgebied en werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Leert van eigen ervaringen en fouten, deelt deze met anderen en levert verbeterpunten aan
 • Zelfontwikkeling