Medewerker Nautisch

Zorgt voor algemene of technische ondersteuning bij inzet en/of beheer/onderhoud van het vaartuig ten behoeve van de realisatie van de vaaropdracht.

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Organisatorische, technische, huishoudelijke en logistieke werkzaamheden en diensten zijn uitgevoerd conform opdracht
 • Ondersteunende bijdrage ten behoeve van uitvoering van de opdracht is geleverd
 • Beheer en onderhoud van (technische) materialen en installaties zijn uitgevoerd
 • Stelt prioriteiten, geeft realistische inschattingen van de werkzaamheden, komt afspraken na en haalt deadlines
 • Onderneemt gericht acties en betrekt tijdig collega’s om het gestelde doel te bereiken
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en schaalt tijdig op
 • Resultaatgerichtheid
 • Kan met veel informatie tegelijk omgaan
 • Behoudt het overzicht over een veelheid aan informatie en situaties en schat de relevantie ervan goed in
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Blijft rustig bij plotselinge gebeurtenissen en behoudt, ook onder druk van de omstandigheden, eigen integriteit
 • Wijkt in nood af van standaardprocedures en houdt zich aan het protocol
 • Stressbestendigheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Gezagvoerder en overige opvarenden zijn juist en tijdig geïnformeerd
 • Algemeen en technisch beheer en onderhoud op verschillende vaartuigen is gerealiseerd
 • Weet wat een beslissing betekent voor (technische) inzet van het vaartuig
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de dienst en andere vaarweggebruikers
 • Doet moeite om behoeften en belangen van de dienst te onderzoeken
 • Klantgerichtheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Rapporten over verrichte werkzaamheden zijn volledig en juist
 • Administratie voldoet aan de geldende regelgeving
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet
 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Spreekt waardering in medewerkers uit (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Motiveren
 • Pikt zaken op waar anderen overheen kijken
 • Kan lang met details omgaan zonder fouten te maken
 • Accuraat werken
 • Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden van zichzelf, andere medewerkers en externen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert afwijkingen in planning en afspraken en stuurt zo nodig bij of komt met voorstellen om bij te sturen
 • Voortgangscontrole

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Zelfontwikkeling