Terug naar functiegroepen overzicht

Functietyperingen vergelijken

Functiefamilie: Uitvoering

Functiegroep: Medewerker Nautisch

Kies twee salarisschalen om de verschillen te zien tussen de bijbehorende functietyperingen.

Schaal 4 Schaal 4
FUWASYS

22122 22122 12 22 (25)

22122 22122 12 22 (25)

Algemene omschrijving

·          assisterende en ondersteunende werkzaamheden in beheer/ onderhouds- deelprocessen ten behoeve van realisering van de vaaropdracht

 

·          assisterende en ondersteunende werkzaamheden in beheer/ onderhouds- deelprocessen ten behoeve van realisering van de vaaropdracht

 

Resultaten
PM

- ·          algemene ondersteunende werkzaamheden op schepen adequaat uitgevoerd (o.a. onderhouds-, schoonmaak-, en kokswerkzaamheden)

·          materialen, installaties en gereedschappen zorgvuldig en adequaat beheerd en onderhouden

·          praktische problemen in de dagelijkse werkpraktijk gesignaleerd en doorgegeven

- ·          algemene ondersteunende werkzaamheden op schepen adequaat uitgevoerd (o.a. onderhouds-, schoonmaak-, en kokswerkzaamheden)

·          materialen, installaties en gereedschappen zorgvuldig en adequaat beheerd en onderhouden

·          praktische problemen in de dagelijkse werkpraktijk gesignaleerd en doorgegeven

Speelruimte / Kaders

·          vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·          beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

·          vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. De beslissingen worden genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden

·          algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen

·          beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & Vaardigheid

·          praktische kennis van het vakgebied

·          inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden

·          vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klant- vriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

·          praktische kennis van het vakgebied

·          inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden

·          vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klant- vriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

·          uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienst- verlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·          uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienst- verlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden