Operationeel Medewerker Scheepsmanagement

Zorgt voor realisatie van de vaaropdracht

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Veilige, technisch correcte en milieubewuste inzet van het vaartuig is gewaarborgd
 • Vaaropdracht is conform afspraak en efficiënt uitgevoerd
 • Met incidenten en calamiteiten op de vaarweg/binnen het vaargebied is adequaat omgegaan
 • Klantvragen zijn effectief ingenomen, afgehandeld of doorgeleid
 • Stelt prioriteiten, geeft realistische inschattingen van de werkzaamheden, komt afspraken na en haalt deadlines
 • Onderneemt gericht acties en betrekt tijdig collega’s om het gestelde doel te bereiken
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en schaalt tijdig op
 • Resultaatgerichtheid
 • Schat gedragingen van scheepvaart in
 • Signaleert actief knelpunten en kansen van de opdracht, koppelt tijdig terug en draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan
 • Schat risico’s van beslissingen in en bepaalt consequenties van maatregelen over de grenzen van eigen situatie heen
 • Herkent afwijkende situaties aan de hand van signaleringssystemen
 • Maakt zelfstandig een goede inschatting van (onveilige) situaties en onderneemt tijdig actie om onveiligheid te voorkomen
 • Haalt tijdig anderen erbij. Stemt eigen maatregel en acties van anderen met elkaar af
 • Anticiperen
 • Kan met veel informatie tegelijk omgaan
 • Behoudt het overzicht over een veelheid aan informatie en situaties en schat de relevantie ervan goed in
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Blijft rustig bij plotselinge gebeurtenissen en behoudt, ook onder druk van de omstandigheden, eigen integriteit
 • Wijkt in nood af van standaardprocedures en houdt zich aan het protocol
 • Stressbestendigheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Betrokkenen op de vaarweg/in het vaargebied en/of klanten en overige actoren zijn juist en tijdig geïnformeerd
 • Vaaropdrachten in verschillende vaargebieden en op verschillende vaartuigen zijn gerealiseerd
 • Weet wat een beslissing betekent voor inzet van het vaartuig
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de dienst en andere vaarweggebruikers
 • Doet moeite om behoeften en belangen van de dienst te onderzoeken
 • Klantgerichtheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Verkeersgegevens en rapporten over verrichte werkzaamheden zijn volledig en juist
 • Administratie voldoet aan de geldende regelgeving
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet
 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Spreekt waardering in medewerkers uit (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Motiveren
 • Controleert tussentijds de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden van zichzelf, medewerkers en externen
 • Creëert voor zichzelf en anderen inzicht in de voortgang van zaken
 • Signaleert afwijkingen in planning en afspraken en stuurt zo nodig bij of komt met voorstellen om bij te sturen
 • Voortgangscontrole

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd
 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief
 • Past nieuwe ervaringen en kennis snel toe in de werksituatie
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met anderen
 • Zelfontwikkeling