Terug naar functiegroepen overzicht

Functietyperingen vergelijken

Functiefamilie: Uitvoering

Functiegroep: Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer

Kies twee salarisschalen om de verschillen te zien tussen de bijbehorende functietyperingen.

Schaal 8 Schaal 8
FUWASYS

32332 33333 33 33 (40)

32332 33333 33 33 (40)

Algemene omschrijving

·   levert bijdragen aan het realiseren van de doelen van een afgebakend organisatieonderdeel

·   operationeel aansturen medewerkers (tot schaalniveau 7), aannemers, vrijwilligers, stagiairs, zorggroepen

·   programma’s opstellen, periodiek overleg, evalueren en rapporteren

·   levert bijdragen aan het realiseren van de doelen van een afgebakend organisatieonderdeel

·   operationeel aansturen medewerkers (tot schaalniveau 7), aannemers, vrijwilligers, stagiairs, zorggroepen

·   programma’s opstellen, periodiek overleg, evalueren en rapporteren

Resultaten
Beheer, Publiek en Ecologie

·   is operationeel verantwoordelijk voor het eigen aandachtsgebied inclusief beheerbudget en rapportages.

·   bijdragen aan inrichtingsplannen op het aandachtsgebied

·   besluitvorming over onderwerpen/prioriteiten/budgetten op het aandachtgebied vertalen en aanpassen in eigen jaar- en communicatieplan

·   verantwoordelijk voor plannen en (doen) uitvoeren van de (terrein-) maatregelen in organisatie(onderdeel); toetsen van beheertypes

·   opstellen rapportages over uitvoering, voortgang en budgettair in organisatie(onderdeel)

·   opbouwen en onderhouden netwerk op aandachtgebied; informeren netwerk over relevante ontwikkelingen binnen organisatie(onderdeel)

·   is operationeel verantwoordelijk voor het eigen aandachtsgebied inclusief beheerbudget en rapportages.

·   bijdragen aan inrichtingsplannen op het aandachtsgebied

·   besluitvorming over onderwerpen/prioriteiten/budgetten op het aandachtgebied vertalen en aanpassen in eigen jaar- en communicatieplan

·   verantwoordelijk voor plannen en (doen) uitvoeren van de (terrein-) maatregelen in organisatie(onderdeel); toetsen van beheertypes

·   opstellen rapportages over uitvoering, voortgang en budgettair in organisatie(onderdeel)

·   opbouwen en onderhouden netwerk op aandachtgebied; informeren netwerk over relevante ontwikkelingen binnen organisatie(onderdeel)

Publiek

·   opvattingen en ontwikkelingen relevant voor organisatieonderdeel geïnventariseerd en geïnterpreteerd; voorstellen gedaan over wijzen van inspelen;

·   vertegenwoordigen organisatie op aandachtgebied naar externe partijen, bijdragen aan planvorming op hoger organisatieniveau

·   kansen signaleren en voorstellen leveren aan management

·   opvattingen en ontwikkelingen relevant voor organisatieonderdeel geïnventariseerd en geïnterpreteerd; voorstellen gedaan over wijzen van inspelen;

·   vertegenwoordigen organisatie op aandachtgebied naar externe partijen, bijdragen aan planvorming op hoger organisatieniveau

·   kansen signaleren en voorstellen leveren aan management

Ecologie

·   verantwoordelijk voor inventarisatie en monitoring organisatie-(onderdeel); uitvoering van het inventarisatie & monitoringprogramma; gegevens interpreteren en budgetbeheer eigen taakonderdelen jaarplan

·   verantwoordelijk voor inventarisatie en monitoring organisatie-(onderdeel); uitvoering van het inventarisatie & monitoringprogramma; gegevens interpreteren en budgetbeheer eigen taakonderdelen jaarplan

Speelruimte / Kaders

·   samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving, procedures, beheer-, jaar- en inrichtingsplannen, financiële kaders, werkprocessen en afspraken

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid zelf afwegen te maken welke samenhangende keuzefactoren inhoudelijk van toepassing zijn en in welke situatie; gevolgen beslissingen zijn zichtbaar in de aanpak en uitvoering van het werk binnen in- en externe werkverbanden

·   inspelen op gebruikerswensen en wijzigingen in genoemde plannen en kaders

·   beoordeling van kwaliteit resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties, normen en criteria

·   samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving, procedures, beheer-, jaar- en inrichtingsplannen, financiële kaders, werkprocessen en afspraken

·   bij het nemen van beslissingen is er vrijheid zelf afwegen te maken welke samenhangende keuzefactoren inhoudelijk van toepassing zijn en in welke situatie; gevolgen beslissingen zijn zichtbaar in de aanpak en uitvoering van het werk binnen in- en externe werkverbanden

·   inspelen op gebruikerswensen en wijzigingen in genoemde plannen en kaders

·   beoordeling van kwaliteit resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties, normen en criteria

Kennis & Vaardigheid

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied natuur- en terreinbeheer en aanverwante processen

·   kennis van de organisatie en zijn omgeving

·   kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied

·   inzicht in de samenhang van het eigen werkterrein met andere organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische aspecten.

·   coördinerende, communicatieve en organiserende vaardigheden

·   vaardigheid in opstellen plannen, evaluaties en rapportages

·   vaardigheid in het implementeren, sturen op de uitvoering en monitoring van beheerprocessen

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over knelpunten

·   theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied natuur- en terreinbeheer en aanverwante processen

·   kennis van de organisatie en zijn omgeving

·   kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied

·   inzicht in de samenhang van het eigen werkterrein met andere organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische aspecten.

·   coördinerende, communicatieve en organiserende vaardigheden

·   vaardigheid in opstellen plannen, evaluaties en rapportages

·   vaardigheid in het implementeren, sturen op de uitvoering en monitoring van beheerprocessen

·   vaardigheid in het doen van aanbevelingen over knelpunten

Contacten

(inhoudelijke) afstemming met in- en externe partijen over opdrachten, werkwijzen, voortgang, kwaliteit, knelpunten en realisatie van werkzaamheden conform gemaakte afspraken (tijd, geld en kwaliteit) waarbij sprake is van uiteenlopende belangen

(inhoudelijke) afstemming met in- en externe partijen over opdrachten, werkwijzen, voortgang, kwaliteit, knelpunten en realisatie van werkzaamheden conform gemaakte afspraken (tijd, geld en kwaliteit) waarbij sprake is van uiteenlopende belangen