Assistent Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden of assisteert daarbij

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Logisch gestructureerde huishoudelijke, logistieke, schoonmaak- en/of technische werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken met de leidinggevende
 • Bepaalde (deel)opdrachten zijn op de juiste wijze uitgevoerd
 • Stelt met leidinggevende doelen
 • Komt afspraken na en haalt deadlines
 • Past indien nodig het werktempo aan
 • Resultaatgerichtheid
 • Doet (meer dan) wat gevraagd wordt
 • Toont zich betrokken bij het werk
 • Laat zich niet ontmoedigen door moeilijkheden
 • Inzet

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Vragen van de klant zijn ontvangen en doorgezet naar collega’s
 • Juiste informatie is geleverd aan collega’s
 • Reageert snel en correct op vragen en klachten
 • Bekijkt of er vragen zijn in de werkzaamheden die met de leidinggevende moeten worden besproken
 • Klantgerichtheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende instructies, regels en voorschriften
 • Gereedschap en dergelijke zijn zorgvuldig gebruikt en onderhouden volgens de geldende instructies en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen
 • Werkt precies en zorgvuldig
 • Merkt afwijkingen en onvolledigheden op, ook in geval van routinematig werk en geeft dit aan bij de verantwoordelijke
 • Houdt zich aan de voorschriften en/of afgesproken kwaliteitsnormen
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Nieuwe taken en/of opdrachten in de werkzaamheden zijn juist en tijdig opgepakt
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgemerkt en doorgegeven
 • Leert van eigen ervaringen en fouten
 • Staat open voor tips en voorstellen van leidinggevende en collega’s
 • Zelfontwikkeling