Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Verbindt meerdere bedrijfsvoeringprocessen en realiseert integrale bedrijfsvoeringproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische (strategische) bedrijfsvoeringadviezen

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
FUWASYS

44444 44444 44 44 (56)

45444 45544 44 44 (59)

 

45445 45545 44 45 (62)

 

Algemene omschrijving

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen van meerdere complexe bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van complexe specialistische bedrijfsvoeringproducten en –diensten

·   klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden

·   vertaling van (strategisch) beleid naar vakgebied

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen beïnvloeden de inhoud en ontwikkeling van meerdere complexe (specialistische) producten en diensten

·   de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (beleids)terreinen en processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen

·   draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van meerdere complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische bedrijfsvoeringproducten en –diensten

·   klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden

·   fundamentele invloed op ontwikkeling strategisch beleid en/of doelstellingen

·   strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire terreinen die sterk verweven zijn met het strategische beleid

·   de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (beleids)terreinen en processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen

·   draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering

·   coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en integreren van meerdere complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en/of ontwikkeling van complexe zeer specialistische bedrijfsvoeringproducten en –diensten

·   klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden

·   fundamentele invloed op ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid en/of doelstellingen

·   strategische advisering op meerdere complexe multidisciplinaire primaire terreinen die de kern vormen van het strategische beleid

·   strategische en gevoelige organisatiebrede organisatorische en politiek-bestuurlijke vraagstukken richtinggevend beïnvloed

·   de aandachtsgebieden, producten, diensten en beleid zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere (beleids)terreinen en processen

·   inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen

·   richtinggevend beïnvloeden ambtelijke en politieke top en bestuurders

·   inspelen op (inter)nationale politiek-bestuurlijke, strategisch organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken

 

 

Resultaten
managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement bij implementatie en uitvoering

·   coördinatie van meerdere complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen

·   coördinatie van en (specialistische) advisering bij organisatorische vraagstukken en projecten

·   coördinatie van complexe implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming

·   houdt rekening met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden

·   draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening

 

·   coördinatie en integratie van meerdere complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen

·   coördinatie van en (specialistische) advisering bij (strategische) organisatorische vraagstukken en projecten

·   coördinatie van complexe multidisciplinaire implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor zeer specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming

.   beinvloeding politiek-bestuurlijke vraagstukken vanuit de strategische invloed van de aandachtsgebieden c.q. vakgebied op de organisatie

·   houdt rekening met politiek-bestuurlijke vraagstukken en gevoeligheden

·   draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening

 

·   coördinatie en integratie van meerdere complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen

·   coördinatie van en (specialistische) advisering bij organisatiebrede strategische organisatorische vraagstukken en projecten

·   coördinatie van complexe multidisciplinaire implementatie- en uitvoeringsprocessen of zorg dragen voor zeer specialistische implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming

·   beïnvloeding politiek-bestuurlijke vraagstukken vanuit de strategische invloed van de aandachtsgebieden c.q. vakgebied op de organisatie

·   draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   coördinatie van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening

 

voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied

·   ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen

·   afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid

·   coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

 

 

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied

·   ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen

·   afstemming op organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid

.   politiek-bestuurlijke vraagstukken en organisabrede organisatorische ontwikkelingen richtinggevend beïnvloed

·   coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten,

-diensten, -beleid en -processen

·   richtinggevend beïnvloeden (van de formele besluitvorming) ambtelijke en politieke bestuurders bij ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid

 

·   (coördinatie) inhoudelijke voorbereiding en ontwikkeling van complexe multidisciplinaire strategische bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied

·   ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen bepalend voor beleid en processen van andere bedrijfsvoeringterreinen

·   politiek-bestuurlijke vraagstukken en organisatiebrede organisatorische ontwikkelingen richtinggevend beïnvloed

·   coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   richtinggevend beïnvloeden (van de formele besluitvorming) ambtelijke en politieke bestuurders bij ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid

evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   (coördinatie) monitoring bedrijfsvoeringsprocessen

·   (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen

 

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling strategisch beleid

·   (coördinatie) monitoring bedrijfsvoeringsprocessen

·   (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen

 

·   (coördinatie) ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   (coördinatie) evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en
-processen voorbereid en uitgevoerd

·   richtinggevende adviezen voor bijstelling van strategisch beleid

·   (coördinatie) monitoring bedrijfsvoerings-processen

·   (coördinatie) beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen

 

 

klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

·   klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

·   afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht

·   plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

·   klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

·   afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht

·   plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

·   klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

·   afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht

·   plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

projecten

·   coördinatie complexe (specialistische) projecten

·   coördinatie complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische projecten

·   coördinatie organisatiebrede complexe multidisciplinaire en/of complexe zeer specialistische strategische projecten

Speelruimte / Kaders

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

 

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling strategisch beleid

·   ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie, kwaliteit, bruikbaarheid, integratie en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op de mate waarin in- en externe strategische besluitvorming richtinggevend is beïnvloed

·   beoordeling op de fundamentele beïnvloeding van de ontwikkeling en realisatie strategisch beleid

·   ontwikkeling van strategische bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen komt tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (specialistische) en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, implementeren en uitvoeren van strategisch(e) bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen

·   met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

 

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen

·   met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

 

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van strategische bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de (coördinatie van) ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van strategische bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen

·   met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

·   richtinggevend beïnvloeden (van de formele besluitvorming) ambtelijke en politieke bestuurders bij ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid