Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Ontwikkelt, adviseert en implementeert en/of houdt toezicht op inhoudelijk meer of minder complexe bedrijfsvoeringproducten en/of –processen

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13
FUWASYS

43443 43334 43 43 (49)

 

44443 44434 43 43 (52)

 

44444 44444 44 44 (56)

 

Algemene omschrijving

·   advies aan (lijn)management en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij ontwikkelings- en veranderingsprocessen, opstellen bijbehorende plannen en begeleiding bij implementatie en uitvoering vanuit het eigen domein

·   (bijdrage aan) ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op deelterrein of minder complex aandachtsgebied

·   klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden

·   afgebakende onderwerpen met relatief heldere kaders

.   Het resultaat van de werkzaamheden is randvoorwaardelijk voor het behalen van de geformuleerde doelstellingen en het effect daarvan is niet voorspelbaar.

.   Inhoudelijke toelichting (intern en extern) van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘hoe’)

 

·   advies aan (lijn)management en begeleiding van lijnmanagement en -medewerkers bij complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen, bijbehorende besluitvormingsprocessen en bij implementatie en uitvoering

·   ontwikkeling en realisatie bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden

·   klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden

·   aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

.   Het resultaat van de werkzaamheden is randvoorwaardelijk voor het behalen van de geformuleerde doelstellingen en het effect daarvan is niet voorspelbaar.

.   Inhoudelijke toelichting (intern en extern) van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘hoe’)

·   advies aan (lijn)management en begeleiding van lijnmanagement en -medewerkers bij complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bij implementatie, en bijbehorende besluitvormingsprocessen en uitvoering

·   ontwikkeling en realisatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen op meerdere complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden

·   klant- en relatienetwerk (intern of extern) opgebouwd en onderhouden

·   inspelen op veranderingen in strategische beleidsdoelstellingen

·   aandachtsgebieden inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   Het resultaat van de werkzaamheden is randvoorwaardelijk voor het behalen van de geformuleerde doelstellingen en het effect daarvan is niet voorspelbaar.

.   draagvlak voor, uitdragen en verdedigen (intern en extern) van ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen (‘wat’)

Resultaten
managementadvies, begeleiding en ondersteuning van lijnmanagement en -medewerkers bij implementatie en uitvoering

·   advies over en ondersteuning van ontwikkelings- en veranderingsprocessen

·   advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming

·   inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening

 

·   advies over en begeleiding van complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen

·   advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming

·   inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening

 

·   advies over en begeleiding van complexe multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen

·   draagvlak gecreëerd voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   opstellen van of bijdrage aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming

·   inschakeling interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening

voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen

·   bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages

·   ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   ondersteuning van de besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

 

·   bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages

·   beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied

·   ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid

·   voorbereiding van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

 

·   bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen ontwikkeld en plannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages

·   beleid en processen van aanpalende terreinen getoetst op consequenties voor het eigen aandachtsgebied

·   ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen afgestemd op beleid en processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid

·   coördinatie van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en -processen

·   draagvlak gecreëerd voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en –processen

evaluatie en monitoring

·   evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd

·   bijdrage aan evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen

·   monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)

·   beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen

·   evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)

·   beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen

·   ontwikkeling evaluatie en monitoring

·   evaluatie van effectiviteit van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen voorbereid en uitgevoerd

·   voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid

·   evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen

·   monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering)

·   beheer en bijstelling producten en diensten en aanpassing processen

klanten, relaties en netwerken (zowel intern als extern)

·   klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

·   afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht

·   plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

·   klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

·   afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht

·   plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

·   klant- en relatienetwerken opgebouwd, onderhouden en gebruikt

·   afspraken gemaakt en onderhandeld met klant over dienstverlening en opdracht

·   plannen en (management)rapportages over klantennetwerk opgesteld

projecten

·   (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en uitvoering)

·   deelname (inter)departementale projecten

·   complexe projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

·   deelname complexe (inter)departementale projecten

·   complexe multidisciplinaire projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering)

·   deelname complexe (inter)departementale projecten

Speelruimte / Kaders

·   afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten worden aan het eigen inzicht over gelaten

 

·   abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen

·   werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   gespecialiseerde en brede kennis van eigen aandachtsgebied

·   inzicht in aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en)

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

·   vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

 

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen en aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en)

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

·   vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

 

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden en totale bedrijfsvoeringgebied

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen bedrijfsvoeringgebied

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

·   vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied

·   interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen

·   met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

 

·   de contacten kenmerken zich door inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied

·   interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen

·   met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering

 

 

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen

·   interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en –processen en om belangentegenstellingen te overbruggen

·   met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen op het vakgebied om het organisatiestandpunt te verdedigen en uit te dragen en om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering