Lijnmanagement

Het sturen op en verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelen van het structurele organisatieonderdeel door publiek leiderschap.

´╗┐In de functiefamilie lijnmanagement ben je mede verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering... de richting en resultaten van je eigen organisatie-onderdeel, door effectieve inzet van mensen, middelen en budgetten. Je weet je medewerkers te motiveren door op een toegewijde en zichtbare wijze leiding te geven aan je team. Dit doe je door hen te begeleiden en afspraken te maken over de te bereiken teamresultaten en de daaraan verbonden individuele resultaten. Je beweegt je makkelijk in een (politiek-)bestuurlijke omgeving en werkt samen met relevante partijen. Zo nodig kun je delegeren. Deze functie komt binnen de gehele rijksdienst voor: van operationeel tot en met strategisch niveau. Er zijn vier functiegroepen binnen deze functiefamilie. Dat zijn: operationeel manager, schaal 7-11, manager schaal 12-15 en topmanager schaal 16-18. De vierde functiegroep topmanager generaal is niveau 19

4 Functiegroepen