Expert Vastgoed en Infrastructuur

Ontwikkelt, levert en implementeert producten en diensten op tactisch/strategisch niveau ten behoeve van verwerving, (her)ontwikkeling, realisatie, beheer, onderhoud, instandhouding en afstoting van (rijks)vastgoed en (rijks)infrastructuur

Kwaliteitenprofiel

I. Algemene opmerkingen

Toepassing van het kwaliteitenprofiel

Het kwaliteitenprofiel is de basis voor werving en selectie, functioneringsgesprek, ontwikkelafspraken, leerlijnen, loopbaanpaden, personeels- en vlootschouw en OenF-rapporten.
Kwaliteiten zijn deels verplicht en deels een aanbeveling. Dat houdt het volgende in:

 1. eisen die voorkomen in wet- en regelgeving zijn verplicht. Dit zijn harde instapeisen. Hieraan voldoen, betekent het kunnen overleggen van diploma’s en certificaten.
 2. voor kwaliteiten die níet verplicht zijn, geldt:
  • men moet over het betreffende kwalificatieniveau beschikken; er hoeven geen diploma’s of certificaten overlegd te worden; bijvoorbeeld: academisch werk- en denkniveau volstaat, men hoeft geeft universitaire studie te hebben voltooid;
  • toetsing van het kwalificatieniveau vindt onder andere plaats op basis van assessments, referenties, EVC (erkenning van verworven competenties);
  • bij werving en selectie, functiewisseling of loopbaanstap wordt beoordeeld of iemand in staat is om binnen een redelijke termijn te beschikken over de kwalificatie(s) die voor de betreffende functiegroep geld(t)(en);
  • voor het criterium 'succesvol' bestaat geen objectieve maatstaf, dit wordt onder andere bepaald op basis van het functioneringsgesprek(sverslag) en de 360graden -feedback.
 3. kwaliteiten die niet verplicht zijn, worden besproken (richtinggevend) in het jaarlijkse functionerings- en ontwikkelgesprek. Hierbij staat voorop dat het oordeel over het functioneren wordt gebaseerd op bereikte resultaten en niet op de mate waarin een medewerker aan deze kwaliteiten voldoet.
 4. kennis en vaardigheden zijn up-to-date.

II. Kwaliteitenprofiel Expert Vastgoed en Infrastructuur

N.B. De kwaliteiten van een voorafgaande functiegroep kunnen ook van toepassing zijn op de daaropvolgende functiegroepen en dienen aantoonbaar aanwezig te zijn.

Expert Vastgoed en Infrastructuur S11-14
Ervaring
Algemeen
 • 5 tot 7 jaar relevante ervaring
 • Ervaring in meerdere ontwikkeltrajecten, meerdere klantgebieden; succesvol in projectmatig werken; ruime ervaring met aansturen ontwikkeltraject/ klein team
Opleiding
Werk- en denkniveau
 • WO
Opleidingsrichting en/of vakkennis

Algemeen

 • WO
 • Relevant voor het aandachtsgebied

Specifiek

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur (inclusief gebiedsontwikkeling)

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Inkoop- en contract-management van diensten en leveringen

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Publiek- en privaatrechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Technisch beheer van vastgoed en infrastructuur

 • WO opleiding Technische Bedrijfskunde

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie)

 • WO opleiding op het aandachtsgebied

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

 • WO opleiding Ruimtelijke Ordening

Omgevings-management

 • WO opleiding Bestuurskunde
Overige kennis en vaardigheden

Algemeen

Competenties vastgoedspecifiek:

 • kostenbewust en klantgericht,
 • plannen en organiseren,
 • resultaatsgericht, initiatief,
 • samenwerken,
 • integer,
 • analyseren,
 • beïnvloeden

Specifiek

Verwerving, taxatie en vervreemden van vastgoed

 • Aanvullende relevante opleidingen op het aandachtsgebied (bijvoorbeeld bouwrecht, inkoop- of aanbestedingsrecht)
 • Ervaring: ruime ervaring in de bedrijfsvoering van het departement; met project- en/of procesmatig werken; met het opstellen van (beleids)notities, adviezen en rapportages
 • Aantoonbare relevante werkervaring

Ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur (inclusief gebiedsontwikkeling)

 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitssystemen, risicomanagement
 • Kennis van system engineering/integraal ontwerpen

Inkoop- en contract-management van diensten en leveringen

 • Kennis van inkoop- en contractmanagement

Publiek- en privaatrechtelijk beheer van vastgoed en infrastructuur

 • -

Technisch beheer van vastgoed en infrastructuur

 • Kennis van kwaliteitssystemen en risicomanagement
 • Verdiepte kennis asstes/objecten en areaal
 • Relevante opleiding: bijv. Technische Bedrijfskunde of technische richting

Beheer van informatie over vastgoed en infrastructuur

 • Aanvullende kennis van toegepaste informatievoorzieningsystemen op vastgoed en infrastructuur

Projectbeheersing (kwaliteit, tijd, geld, risico’s, informatie)

 • Certificaat specifieke projectbeheersingsmethodiek
 • Kennis van contractmanagement
 • Kennis van kwaliteitsmanagement en risicomanagement

Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

 • -

Omgevings-management

 • -
Competenties
Kerncompetenties
 • organisatiesensitiviteit
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen-en-organiseren
 • zelfontwikkeling