Medewerker Verwerken en Behandelen

Verwerkt en behandelt gegevens en levert daarmee bijdragen aan producten en/of diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Bijdragen zijn geleverd conform opdracht
 • Verzamelde gegevens zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid en verwerkt in systemen conform opdracht
 • De informatie is beschikbaar en actueel
 • Klantvragen, producten en diensten zijn op een juiste wijze geïnterpreteerd, beoordeeld en afgehandeld binnen gestelde termijnen
 • Toetsing aan wet- en regelgeving en procedures is juist uitgevoerd
 • Onderzoekt de wensen en belangen van de klant, dringt tot de kern van de zaak door en houdt daar binnen de bestaande regels zo goed mogelijk rekening mee
 • Zoekt, samen met de klant, naar passende oplossingen
 • Maakt heldere afspraken met de klant en komt deze na en houdt de klant op de hoogte van de voortgang
 • Klantgerichtheid
 • Kiest een aanpak die past bij de situatie
 • Stemt de eigen gedragsstijl op de situatie af
 • Schakelt bij weerstand of onverwachte omstandigheden over op een aanpak die wel tot het gestelde doel leidt
 • Flexibiliteit
 • Laat zich onder stressvolle omstandigheden niet van de wijs brengen en behoudt het overzicht
 • Blijft onder tijdsdruk beheerst en doelmatig handelen
 • Stressbestendigheid
 • Spreekt heldere, haalbare en meetbare doelen af en weet deze ook te realiseren
 • Onderneemt gerichte acties om het gestelde doel te bereiken
 • Neemt beslissingen op basis van informatie en feiten en escaleert indien nodig
 • Resultaatgerichtheid

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Informatie en (tussen)producten zijn tijdig opgevraagd en opgeleverd
 • Wisselt regelmatig kennis, informatie, signalen en ideeën uit met anderen en vraagt reacties
 • Reageert actief en constructief op de ideeën van anderen
 • Staat collega’s bij waar nodig en roept tijdig hulp van collega’s en/of derden in
 • Samenwerken

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Werkwijzen en processen zijn conform de procedures en werkinstructies uitgevoerd
 • Producten en/of diensten voldoen aan vakinhoudelijke normen
 • De administratie is op orde
 • Collega’s zijn gemotiveerd en begeleid (geldt alleen voor senioren)
 • Formuleert helder en duidelijk in gesprekken zodat de klant het begrijpt
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die voor de doelgroep begrijpelijk is en die recht doet aan de boodschap
 • Zorgt voor het op peil houden van vaardigheden en vakkennis van de collega’s en signaleert bij afwijkingen
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Formuleert helder en duidelijk in gesprekken zodat de klant het begrijpt
 • Hanteert een schrijfstijl en woordkeus die voor de doelgroep begrijpelijk is en die recht doet aan de boodschap
 • Zorgt voor het op peil houden van vaardigheden en vakkennis van de collega’s en signaleert bij afwijkingen
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn gesignaleerd en doorgegeven
 • Voorstellen zijn geleverd voor de verbetering en efficiency van werkprocessen, administraties en procedures
 • Nieuwe ontwikkelingen zijn juist en tijdig opgepakt
 • Werkt zich snel in een nieuwe materie of een werksituatie in
 • Leert van eigen ervaringen en fouten.
 • Benut suggesties van anderen effectief
 • Ontwikkelt zich voortdurend op eigen vakgebied
 • Signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan
 • Zelfontwikkeling