Operationeel Medewerker WIV WVO

Geeft uitvoering aan de WIV/WVO door het vergaren, verwerken, behandelen en duiden van (geheime) informatie tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied en/of het verrichten en/of faciliteren van operationele werkzaamheden ten behoeve van de taken van de organisatie

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8
FUWASYS

22222  22222  22  22 (28)

322333222  22  22 (32)

 

32333  33223  23  32 (37)

32333  332333 33 (40)

 

Algemene omschrijving

.  ondersteunen van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

·   eenduidige ondersteunende operationele werkzaamheden

·   afgebakend takenpakket gericht op ondersteuning van operationele activiteiten

 

.   zelfstandig verrichten en/of faciliteren van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

·   operationele werkzaamheden met variatie in de problematiek

·   afgerond takenpakket gericht op eigen activiteiten en ondersteuning van operationele activiteiten

 

.   zelfstandig verrichten en/of faciliteren van operationele activiteiten in een afgebakend gebied

·   variatie in operationele werkzaamheden

·   afgerond takenpakket gericht op eigen activiteiten en ondersteuning van meer complexe operationele activiteiten

 

.   zelfstandig verrichten en/of faciliteren van operationele activiteiten en onderzoeken in een afgebakend gebied

·   variatie in operationele werkzaamheden en onderzoeken

·   geëigende beslissingen genomen in risicovolle situaties

·   afgerond takenpakket gericht op eigen activiteiten en ondersteuning van meer complexe operationele activiteiten

Resultaten
Ondersteunende, faciliterende en technische werkzaamheden ten behoeve van operaties

·   producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld en afgehandeld

·   gestandaardiseerde machines, computers, software en overige eenvoudige apparatuur bediend

·   uitvoerende, facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op een afgebakend gebied

·   gegevens verzameld en gecontroleerd op juistheid, tijdigheid en volledigheid

 

·   producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld, geïnterpreteerd en afgehandeld

·   machines, computers, software en overige apparatuur bediend

·   beheers en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties uitgevoerd

·   uitvoerende facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op een afgebakend gebied

 

·   producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld, geïnterpreteerd en afgehandeld

·   machines, computers, software en overige apparatuur bediend

·   beheers en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties uitgevoerd

·   uitvoerende facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op locatie en in crisissituaties

·   uitvoerende maatwerkoplossingen vervaardigd

·   (operationele) medewerkers geïnstrueerd in het gebruik van apparatuur

 

·   producten en diensten ten behoeve van de operationele werkzaamheden op een juiste en effectieve wijze beoordeeld, geïnterpreteerd en afgehandeld

·   machines, computers, software en overige apparatuur bediend

·   complexe beheers en onderhoudswerkzaamheden op geheime locaties uitgevoerd

·   specialistische uitvoerende facilitaire/technische ondersteuning en dienstverlening uitgevoerd op locatie en in crisissituaties

·   uitvoerende maatwerkoplossingen vervaardigd

·   (operationele) medewerkers geïnstrueerd in het gebruik van apparatuur

 

Vernieuwen en verbeteren

·   knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en doorgegeven

·   mogelijkheden inzake technische middelen gesignaleerd en oplossingen aangedragen

·   knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

 

·   mogelijkheden inzake technische middelen gesignaleerd en oplossingen aangedragen

·   knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd

 

·   mogelijkheden inzake technische middelen gesignaleerd en oplossingen aangedragen

·   knelpunten op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid e.d. van de geleverde diensten en producten gesignaleerd en daarvoor oplossingen aangedragen

·   praktische voorstellen voor aanpassing geformuleerd

Operaties en veiligheidsonderzoeken

·   informatie verzameld en vertaald tot inlichtingen op het eigen aandachtsgebied

·   (veiligheids)onderzoeken uitgevoerd en hierover gerapporteerd

·   (specialistische) operationele opdrachten uitgevoerd ook onder speciale omstandigheden of met specialistische middelen

·   eenvoudige operationele acties gecoördineerd

Speelruimte / Kaders

·   instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen

·   beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

·   vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden

·   beslissingen genomen op basis van duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar in beperkte mate beïnvloeden

 

·   instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen

·   beoordeling op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

·   keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt

·   beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   instructies, regels en voorschriften op basis van WIV/WVO bij de uitvoering van het werk in acht genomen

·   beoordeling op eindproducten in overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt

·   beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

·   WIV/WVO, samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op eindproducten in overeenstemming met normen, criteria of specificaties

·   keuzes zelfstandig en op basis van interpretatie van de daarvoor beschikbare informatie gemaakt

·   beslissingen genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden

Kennis & Vaardigheid

·   toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied

·   inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie

·   vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

 

·   toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied

·   inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudinge

.   vaardigheid in het uitvoeren van operationele werkzaamheden

·   vaardigheid in nauwkeurig en zorgvuldig werken

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie

·   vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

·   toepassingsgerichte kennis van een afgebakend gebied

·   inzicht in de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het uitvoeren van operationele werkzaamheden

·   vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

·   vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie

·   vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

·   vaardigheid in het organiseren

 

·   algemeen theoretische en toepassingsgerichte kennis van het vakgebied

·   inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein

·   vaardigheid in het uitvoeren van operationele werkzaamheden

·   vaardigheid in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen

·   vaardigheid in het stellen van prioriteiten in het betreffende werkpakket

·   goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden vaardigheid in het omgaan met gerubriceerde informatie

·   vaardigheid in het omgaan met risicovolle situaties

·   vaardigheid in het organiseren

·   vaardigheid in het coördineren

Contacten

·   uitwisselen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   uitwisselen en overdragen van informatie

.   verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

·   verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de operationele werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

·   tussen de samenwerkende partijen is sprake van uiteenlopende belangen

·   (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over operationele werkzaamheden voor een goed verloop van een operatie/onderzoek