Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13 Schaal 14
FUWASYS

44443  43334   43  33 (49)

 

44443  44344  43  43 (52)

44444  44444  44  44 (56)

 

45444  45544  44  44 (59)

 

Algemene omschrijving

· vanuit het eigen aandachtsgebied/domein verzoeken vanuit de politiek en/of het bedrijfsleven vertaald

·   door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en diensten die minder complex van aard zijn dan wel op een afgebakend gebied liggen, ontwikkeld en (op)geleverd

 

·   vanuit het eigen aandachtsgebied/domein verzoeken vanuit de politiek en/of het bedrijfsleven vertaald

·   door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en diensten op een of meerdere aandachtsgebieden, ontwikkeld en (op)geleverd

·   producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor een primaire proces

·   vanuit het eigen aandachtsgebied/domein (coördinatie van) verzoeken vanuit de politiek en/of het (internationale) bedrijfsleven vertaald

·   door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde producten en diensten op meerdere complexe aandachtsgebieden, ontwikkeld en (op)geleverd

·   producten en diensten zijn sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor een of meerdere primaire processen

·   inspelen op veranderingen in (strategische) beleids-doelstellingen

 

·   vanuit het eigen aandachtsgebied/domein richtinggevend beïnvloeden van de ontwikkeling en/of uitvoering van strategische doelen

·   verzoeken met een bestuurlijke, politieke en maatschappelijke gevoeligheid vertaald

·   door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde innovatieve producten en diensten ontwikkeld en (op)geleverd

·   ofwel:

·   (coördinatie van) verzoeken vanuit de politiek en/of het (internationale) bedrijfsleven vertaald

·   door de klant/ opdrachtgever geaccepteerde meerdere complexe producten diensten, ontwikkeld en (op)geleverd in de context van de realisatie van strategische doelen

Resultaten
Opdracht

·   analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen

·   nieuwe producten en diensten ontwikkeld en/of bestaande producten en diensten bijgesteld

·   geadviseerd over de (wijze van) uitvoering/levering van producten en diensten

 

 

 

·   analyses opgesteld n.a.v. trends en ontwikkelingen

·   (bijdrage geleverd aan de) vertaling naar ontwerp cq. ontwikkeling van producten en diensten, dan wel een producten- en dienstenpakket

·   geadviseerd over de (wijze van) uitvoering/levering van producten- en diensten(pakket)

·   (coördinatie van) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid, wet- en regelgeving) en afstemming op andere producten, diensten, klantvragen en primaire proces(sen)

·   ingespeeld op verschuivingen in (internationale) wet- en regelgeving en/of beleidsdoelstellingen als gevolg van maatschappelijke opvattingen, politieke wijzigingen, uitkomsten van onderhandelingsprocessen

·   draagvlak voor ontwikkeling van (innovatieve) producten en diensten gecreëerd

·   (coördinatie van) inhoudelijke voorbereiding, ontwikkeling (analyse, onderzoek, toetsen beleid, wet- en regelgeving) en afstemming op andere producten, diensten, klantvragen en primaire proces(sen)

·   ingespeeld op verschuivingen in (internationale) wet- en regelgeving en/of beleidsdoelstellingen als gevolg van maatschappelijke opvattingen, politieke wijzigingen, uitkomsten van onderhandelingsprocessen

·   ontwikkeling en/of uitvoering van strategische doelen richtinggevend beïnvloed

 

 

Speelruimte / Kaders

·   afgebakende onderwerpen en relatief heldere kaders

·   wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag

·   werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten  worden op basis van analyse van de vraagstelling aan het eigen inzicht over gelaten

 

·   abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   strategische beleidslijnen of modellen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag

·   werkwijzen en inhoud van te leveren producten en diensten komen tot stand op basis van een besluitvormingsproces

.   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

 

·   abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   strategische beleidslijnen of modellen vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden

·   beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag

·   werkwijzen en inhoud van te leveren (innovatieve) producten en diensten komen na analyse tot stand op basis van een besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

 

·   strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders

·   beoordeling op efficiëntie van de coördinatie kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde producten en diensten en op afstemming op het primaire proces en de klantvraag

·   beoordeling op bruikbaarheid van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van strategische doelstellingen

·   ontwikkeling van innovatieve producten en diensten komen tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces

·   verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen

Kennis & Vaardigheid

·   gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied

·   kennis van het primaire proces

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen, ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

 

·   gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied

·   kennis van het primaire proces

·   inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen, ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van producten en diensten

·   vaardigheid in het tot stand brengen van producten en diensten

 

·   brede gespecialiseerde kennis van de eigen multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden

·   kennis van het primaire proces(sen)

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van ontwikkelde producten en diensten, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het tot stand brengen van (innovatieve) producten en diensten

 

·   gespecialiseerde en brede kennis van de eigen (zeer specialistische) multidisciplinaire en aanpalende aandachtsgebieden

·   kennis van het primaire proces(sen)

·   inzicht in maatschappelijke, organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein

·   vaardigheid in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren

·   vaardigheid in het signaleren en analyseren van klantvragen ontwikkelingen en problemen

·   vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van ontwikkelde producten en diensten, nieuwe ideeën en concepten

·   vaardigheid in het tot stand brengen van innovatieve producten en diensten

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten

·   intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen

 

·   de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over (ontwikkelde) producten en diensten

·   intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

 

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en (op)levering van (innovatieve) producten en diensten

·   intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen

·   de contacten kenmerken zich door het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en (op)levering van innovatieve producten en diensten

·   intern (en extern) over de ontwikkeling en (op)levering van producten en diensten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen