19 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Nieuwe website Functiegebouw Rijk gelanceerd

De website van het Functiegebouw Rijk is flink vernieuwd, zowel qua uiterlijk als qua inhoud. In de week van 9 september wordt de site getest om de laatste foutjes eruit te halen. Op maandag 16 september zal de website formeel gelanceerd worden op de P&O-dag in Nieuwegein. Ook op donderdag 19 september is er aandacht voor de nieuwe site op de P&O-dag in Den Haag. Van deze dagen zal een verslag geplaatst worden op deze website. Voor nu zijn alvast de website en de nieuwe filmpjes te bekijken. Het kan echter zijn dat een aantal zaken op de site nog niet helemaal werkt. Op 16 september is dit naar verwachting opgelost.

Nieuwsbericht | 09-09-2019 | 13:41

Actualisatie functiefamilies Beleid en Advisering

In 2019 worden zowel de functiefamilie Beleid als de functiefamilie Advisering geactualiseerd. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren worden verwerkt in vernieuwde definities en teksten. Denk daarbij aan digitalisering, internationalisering, opgavegericht werken enzovoorts. Ook de opzet van de functiegroepen zelf wordt aangepast. Het doel is om de herkenbaarheid en de toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken. De actualisatie vindt plaats in overleg met het lijnmanagement en medewerkers in de beide functiefamilies. Eind 2019 zijn de beide geactualiseerde functiefamilies gereed; de invoering volgt later.

Nieuwsbericht | 04-09-2019 | 11:42

Uitbreiding functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Als gevolg van de overkomst van de Servicedienst Defensie naar het Rijksvastgoedbedrijf is de functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur (schaalrange 7-8) uitgebreid met de schaalniveaus 5 en 6. Naast de toevoeging van deze niveaus zijn er een paar kleine tekstuele wijzigingen in de functiegroep aangebracht.

Nieuwsbericht | 29-07-2019 | 07:41

Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) geactualiseerd

Het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV) is door BZK/CIO Rijk (rijksbreed verantwoordelijk voor Iv-beleid) geactualiseerd en vastgesteld. Het KWIV is een aanvullend hulpmateriaal op het Functiegebouw Rijk en is gericht op competenties en kwaliteit van Iv-personeel bij het Rijk.

Nieuwsbericht | 05-06-2019 | 08:42

Ga naar