(Senior) Adviseur

Ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen

Leerlijnen

Selecteer een leerlijn voor de functiegroep (Senior) Adviseur om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken.

Aard van de werkzaamheden
 • ontwikkeling en realisatie adviesproducten op een of meer afgeronde complexe aandachtsgebieden
 • de aandachtsvelden zijn inhoudelijk sterk verweven met elkaar. Deze hebben invloed op en zijn bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen
 • de effecten van de werkzaamheden zijn meerjarig en het effect van de beslissingen is beperkt voorspelbaar
Ervaringseis
 • vereist is meerdere jaren relevante ervaring in meerdere adviestrajecten met meerdere klanten in multidisciplinair verband. Succesvol in projectmatig werken. Enige ervaring met aansturen van een adviestraject of een klein team. Ervaring in meerdere adviesrollen. Ervaring in alle fasen van het adviesproces.
Opleidingseis
 • wetenschappelijke opleiding: relevant voor werkveld / kennisgebied
Kennis en vaardigheden
 • gespecialiseerde kennis van het aandachtsgebied. Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein. Vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten en processen.
 • het kunnen leiden van bijeenkomsten. Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden van workshops, conferenties, feedback geven)
Doel van de contacten
 • het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het aandachtsgebied. Belangentegenstellingen moeten overbrugd worden.

Waar leer je het?

In je werk

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kun je zelf vragen.

In een andere werkomgeving

 • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Mobiliteitsbank vind je alle vacatures en het tijdelijke werkaanbod van de Rijksoverheid. Je kunt zoeken op trefwoord en vacatures filteren op stagemogelijkheden. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Ontdek jouw mogelijkheden binnen de Rijksoverheid op de website van de Mobiliteitsbank

Een passende opleiding

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website van De Rijkscampus  of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.