Managementondersteuner

Verricht organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project

Functietypering

Algemene toelichting

Toepassing van de functietyperingen

  • De functietypering kan gebruikt worden als handvat voor de inrichting van de organisatie.
  • De functietypering vormt de grondslag voor de indeling en inschaling van de functie waarop een medewerker is geplaatst.
  • De functietypering dient als ondersteuning voor leidinggevenden om medewerkers duidelijk te maken waarom de functie een bepaald schaalniveau heeft en kan ter ondersteuning van de gesprekscyclus gebruikt worden. 

Geraadpleegde bron 

  • FUWASYS 2020 (zie de CAO 2019)

Leeswijzer

  • De niveauverhogende elementen ten opzichte van het lagere niveau zijn in vet aangegeven
  • Een functietypering en bijbehorend schaalniveau is van toepassing indien de niveaubepalende aspecten van die functietypering in overwegende mate (70%) onderdeel uitmaken van het samenstel van werkzaamheden

 

Functietyperingen vergelijken »

Schaal 5 Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10
FUWASYS

22222 22222 22 22 (28)

 

32232 23222 22 22 (31)

 

32232 33223 32 33 (36)

 

32232 33233 33 33 (38)

 

Algemene omschrijving

·   secretariële ondersteuning ten behoeve van o.a. management en/of medewerkers van een organisatie- eenheid of project

·   diverse reguliere en standaard (secretarieel administratieve) ondersteuning

·   beperkte mate van zelfstandigheid

·   aanleveren van gegevens en overzichten

·   contacten gericht op informatie- verstrekking

 

·   secretariële ondersteuning ten behoeve van o.a. management en/of medewerkers van een organisatie- eenheid of project

·   (secretarieel administratieve) ondersteuning op samenhangende en naar aard en inhoud verschillende onderwerpen

·   redelijke mate van zelfstandigheid

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   aanleveren van gegevens en overzichten en genereren van (management-) informatie

·   contacten gericht op informatie-verstrekking

·   secretariële ondersteuning ten behoeve van o.a. ambtelijke leiding, management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project

·   (coördinatie van) (secretarieel administratieve) ondersteuning op samenhangende en naar aard en inhoud verschillende onderwerpen in een ambtelijk en politiek dynamische context

·   grote mate van senioriteit en zelfstandigheid

·   "buffer" naar de interne organisatie en externe omgeving, leggen van verbanden, inschatten belangen en consequenties afwegen

·   coördineren van complexe informatie- stromen

·   samenstellen van management- informatie

·   contacten gericht op afstemming van processen en procedures

 

·   secretariële ondersteuning ten behoeve van o.a. ambtelijke leiding, management en/of medewerkers van een organisatie- eenheid of project

·   (coördinatie van) (secretarieel administratieve) ondersteuning op samenhangende en naar aard en inhoud verschillende onderwerpen in een ambtelijk en politiek zeer gevoelige en complexe dynamische context

·   grote mate van senioriteit en zelfstandigheid

·   "buffer" naar de interne organisatie en externe omgeving, leggen van verbanden, inschatten belangen en consequenties afwegen met een groot politiek en maatschappelijk afbreukrisico

·   coördineren van complexe informatiestromen

·   samenstellen van management- informatie

·   contacten gericht op afstemming van processen en procedures

·   secretariële ondersteuning ten behoeve van de Staatssecretaris

·   ook voor de management- ondersteuning van de Secretaris-Generaal en Directeur-Generaal is een schaal 9 mogelijk

·   (coördinatie van) (secretarieel administratieve) ondersteuning op samenhangende en naar aard en inhoud verschillende onderwerpen in een ambtelijk en politiek zeer gevoelige en complexe dynamische context

·   grote mate van senioriteit en zelfstandigheid

·   "buffer" naar de interne organisatie en externe omgeving, leggen van verbanden, inschatten belangen en consequenties afwegen met een groot politiek en maatschappelijk afbreukrisico

·   coördineren van complexe informatiestromen

·   samenstellen van management-informatie

·   contacten gericht op afstemming van processen en procedures

·   secretariële ondersteuning ten behoeve van de Minister

·   (coördinatie van) (secretarieel administratieve) ondersteuning op samenhangende en naar aard en inhoud verschillende onderwerpen in een ambtelijk en politiek zeer gevoelige en complexe dynamische context

·   grote mate van senioriteit en zelfstandigheid

·   "buffer" naar de interne organisatie en externe omgeving, leggen van verbanden, inschatten belangen en consequenties afwegen met een groot politiek en maatschappelijk afbreukrisico

·   coördineren van complexe informatiestromen

·   samenstellen van management- informatie

·   contacten gericht op afstemming van processen en procedures

Resultaten
secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden

·   secretarieel (administratief) beheer op basis van duidelijke afspraken en richtlijnen

·   afhandeling reguliere en standaard vragen, verzoeken en gesprekken

·   inschatting belang en urgentie, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren

·   informatie- verstrekking van algemene en procedurele aard

·   verslaglegging verzorgd

·   uitwerking en opstellen routinematige stukken en verzorging standaard correspondentie op basis van duidelijke instructies

·   administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard

·   ontvangst en te woord staan bezoekers

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   aanleveren gegevens voor (management-) overzichten

 

·   secretarieel (administratief) beheer rekening houdend met gestelde prioriteiten

·   afhandeling van naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende vragen, verzoeken en gesprekken

·   fungeren als vraagbaak c.q. front-office

·   inschatting belang en urgentie, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren

·   informatie- verstrekking van algemene en procedurele aard en administratieve en organisatorische processen

·   verslaglegging en notulen verzorgd

·   uitwerking en opstellen stukken en verzorging correspondentie op globale aanwijzing

·   administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard

·   ontvangst en te woord staan bezoekers

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   genereren van (management-) overzichten

 

·   (coördinatie van) secretarieel (administratief) beheer rekening houdend met gestelde prioriteiten

·   (coördinatie van) afhandeling van naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende vragen, verzoeken en gesprekken

·   coördinatie van complexe informatiestromen

·   fungeren als "buffer" naar de interne organisatie en externe omgeving

·   inschatting belang en urgentie, leggen van verbanden en afweging consequenties van handelen, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren

·   informatie- verstrekking van algemeen inhoudelijke en procedurele aard en administratieve en organisatorische processen

·   verslaglegging, notuleren en uitwerking en opstellen stukken en verzorging correspondentie op globale aanwijzing

·   administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard

·   ontvangst en te woord staan bezoekers

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   samenstelling van (management-) overzichten

 

·   (coördinatie van) secretarieel (administratief) beheer rekening houdend met gestelde prioriteiten

·   (coördinatie van) afhandeling van naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende vragen, verzoeken en gesprekken

·   coördinatie van complexe informatiestromen

·   fungeren als "buffer" in een zeer gevoelige en complexe politieke en maatschappelijke context naar de interne organisatie en externe omgeving

·   inschatting politiek en maatschappelijk afbreukrisico, belang en urgentie, leggen van verbanden en afweging consequenties van handelen, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren

·   informatie- verstrekking van algemeen inhoudelijke en procedurele aard en administratieve en organisatorische processen

·   verslaglegging, notuleren en uitwerking en opstellen stukken en verzorging correspondentie op globale aanwijzing

·   administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard

·   ontvangst en te woord staan bezoekers

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   samenstelling van (management-) overzichten

·   (coördinatie van) secretarieel (administratief) beheer rekening houdend met gestelde prioriteiten

·   (coördinatie van) afhandeling van naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende vragen, verzoeken en gesprekken

·   coördinatie van complexe informatiestromen

·   fungeren als "buffer" in een zeer gevoelige en complexe politieke en maatschappelijke context naar de interne organisatie en externe omgeving

·   inschatting politiek en maatschappelijk afbreukrisico, belang en urgentie, leggen van verbanden en afweging consequenties van handelen, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren

·   informatie- verstrekking van algemeen inhoudelijke en procedurele aard en administratieve en organisatorische processen

·   verslaglegging, notuleren en uitwerking en opstellen stukken en verzorging correspondentie op globale aanwijzing

·   administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard

·   ontvangst en te woord staan bezoekers

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   samenstelling van (management-) overzichten

·   (coördinatie van) secretarieel (administratief) beheer rekening houdend met gestelde prioriteiten

·   (coördinatie van) afhandeling van naar aard en inhoud verscheidene en uiteenlopende vragen, verzoeken en gesprekken

·   coördinatie van complexe informatie- stromen

·   fungeren als "buffer" in een zeer gevoelige en complexe politieke en maatschappelijke context naar de interne organisatie en externe omgeving

·   inschatting politiek en maatschappelijk afbreukrisico, belang en urgentie, leggen van verbanden en afweging consequenties van handelen, bewaken voortgang en afhandeling, signaleren en rappelleren

·   informatie- verstrekking van algemeen inhoudelijke en procedurele aard en administratieve en organisatorische processen

·   verslaglegging, notuleren en uitwerking en opstellen stukken en verzorging correspondentie op globale aanwijzing

·   administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van algemene aard

·   ontvangst en te woord staan bezoekers

·   aanleggen en bijhouden werkdossiers

·   samenstelling van (management)overzichten

Speelruimte / Kaders

·   interne secretarieel-administratieve procedures en voorschriften

·   beoordeling op de aanpak, voortgang volledigheid juistheid van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden, alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden

·   bij de werkzaamheden gelden voor het handelen duidelijke afspraken en concrete richtlijnen

 

·   interne secretarieel- administratieve procedures en voorschriften

·   beoordeling op de aanpak, voortgang volledigheid juistheid van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden, alsmede op de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden

 

·   bij de werkzaamheden worden zelfstandig keuzes gemaakt over wijze van uitvoering en wijzigingen in de afspraken

·   interne secretarieel- administratieve procedures en voorschriften

·   beoordeling op de kwaliteit van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden

·   de werkzaamheden worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   (samenhangende) richtlijnen, procedures, processen en wet- en regelgeving

·   beoordeling op de kwaliteit van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden

·   de werkzaamheden worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

 

·   (samenhangende) richtlijnen, procedures, processen en wet- en regelgeving

·   beoordeling op de kwaliteit van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden

·   de werkzaamheden worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

·   (samenhangende) richtlijnen, procedures, processen en wet- en regelgeving

·   beoordeling op de kwaliteit van de secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteunende werkzaamheden

·   de werkzaamheden worden in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten

Kennis & Vaardigheid

·   kennis van secretarieel beheer en reguliere secretarieel- administratieve procedures en voorschriften

·   kennis van reguliere documentatie- en archiverings- technieken

·   inzicht in de functionele verhoudingen binnen de organisatie en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen het aandachtsgebied

·   vaardigheid in het ontvangen en te woord staan van medewerkers en derden

·   vaardigheid in het verzamelen en aanleveren van eenduidige gegevens en eenvoudige overzichten

·   vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer

 

·   kennis van secretarieel beheer en algemeen secretarieel-administratieve procedures en voorschriften

·   kennis van reguliere documentatie- en archiverings- technieken

·   inzicht in functionele verhoudingen en relevante administratieve processen binnen de organisatie

·   vaardigheid in het ontvangen en te woord staan van medewerkers en derden

·   vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het genereren van management- informatie

·   vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer

 

·   theoretische kennis van management- ondersteunende werkwijzen en methodieken, secretarieel beheer en algemeen secretarieel-administratieve procedures en voorschriften

·   theoretische en inhoudelijke kennis van en inzicht in actuele (met elkaar samenhangende) beleidsonderwerpen en -processen, kennis van reguliere documentatie- en archiverings- technieken

·   inzicht in ambtelijke en politieke belangen en gevoeligheden, in primaire processen, in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het fungeren als buffer naar politiek- bestuurlijk en ambtelijk topniveau met derden (externe en buitenlandse relaties)

·   vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het samenstellen van management- informatie

·   vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer

 

·   theoretische kennis van management ondersteunende werkwijzen en methodieken, secretarieel beheer en algemeen secretarieel-administratieve procedures en voorschriften

·   theoretische en algemeen inhoudelijke kennis van en inzicht in ambtelijk en politiek gevoelige actuele (met elkaar samenhangende) beleidsonderwerpen en -processen, kennis van reguliere documentatie- en archiverings- technieken

·   inzicht in ambtelijke en politieke belangen en gevoeligheden, in primaire processen, in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het fungeren als buffer naar politiek-bestuurlijk en ambtelijk topniveau met derden (externe en buitenlandse relaties) en het daarbij inschatten van politiek en maatschappelijk afbreukrisico, daarop inspelen, rekening houdend met consequenties van eigen handelen

·   vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het samenstellen van management- informatie

·   vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer, in coördineren van complexe informatiestromen en -processen en in het daarbij afwegen van consequenties, belangen, prioriteiten e.d.

·   kennis van management- ondersteunende werkwijzen en methodieken, secretarieel beheer en algemeen secretarieel- administratieve procedures en voorschriften

·   algemeen inhoudelijke kennis van en inzicht in ambtelijk en politiek gevoelige actuele (met elkaar samenhangende) beleidsonderwerpen en -processen, kennis van reguliere documentatie- en archiverings- technieken

·   inzicht in ambtelijke en politieke belangen en gevoeligheden, in primaire processen, in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het fungeren als buffer naar politiek-bestuurlijk en ambtelijk topniveau met derden (externe en buitenlandse relaties) en het daarbij inschatten van politiek en maatschappelijk afbreukrisico, daarop inspelen, rekening houdend met consequenties van eigen handelen

·   vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het samenstellen van management- informatie

·   vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer, in coördineren van complexe informatiestromen en -processen en in het daarbij afwegen van consequenties, belangen, prioriteiten e.d.

·   kennis van management- ondersteunende werkwijzen en methodieken, secretarieel beheer en algemeen secretarieel- administratieve procedures en voorschriften

·   algemeen inhoudelijke kennis van en inzicht in ambtelijk en politiek gevoelige actuele (met elkaar samenhangende) beleidsonderwerpen en -processen, kennis van reguliere documentatie- en archiverings- technieken

·   inzicht in ambtelijke en politieke belangen en gevoeligheden, in primaire processen, in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen

·   vaardigheid in het fungeren als buffer naar politiek- bestuurlijk en ambtelijk topniveau met derden (externe en buitenlandse relaties) en het daarbij inschatten van politiek en maatschappelijk afbreukrisico, daarop inspelen, rekening houdend met consequenties van eigen handelen

·   vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het samenstellen van managementinformatie

·   vaardigheid in het secretarieel (administratief) beheer, in coördineren van complexe informatie- stromen en -processen en in het daarbij afwegen van consequenties, belangen, prioriteiten e.d.

Contacten

·   de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van gegevens en informatie

·   intern en extern over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om informatie uit te wisselen

 

·   de contacten kenmerken zich door het uitwisselen van gegevens en informatie

·   intern en extern over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen

 

·   de contacten kenmerken zich door het (als buffer) maken van afspraken over beheer, processen en afstemmen van werkwijzen bij te leveren diensten

·   intern en extern over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen

 

·   de contacten kenmerken zich door het (als buffer) maken van afspraken over beheer, processen en afstemmen van werkwijzen bij te leveren diensten

·   intern en extern over processen en procedures om af te stemmen en over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen

·   de contacten kenmerken zich door het (als buffer) maken van afspraken over beheer, processen en afstemmen van werkwijzen bij te leveren diensten

·   intern en extern over processen en procedures om af te stemmen en over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen

·   de contacten kenmerken zich door het (als buffer) maken van afspraken over beheer, processen en afstemmen van werkwijzen bij te leveren diensten

·   intern en extern over processen en procedures om af te stemmen en over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden om toelichting te geven, te ondersteunen en informatie uit te wisselen