Managementondersteuner

Verricht organisatorische, secretariële en administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van het management en/of medewerkers van een organisatie-eenheid of project

Leerlijnen

Selecteer een leerlijn voor de functiegroep Managementondersteuner om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken.

Aard van de werkzaamheden
 • (coördinatie) van (secretarieel-administratieve) ondersteuning op samenhangende en naar aard en inhoud verschillende onderwerpen in een ambtelijke en politiek zeer gevoelige en complexe dynamische context
 • grote mate van zelfstandigheid
 • buffer naar in- en externe omgeving, leggen van verbanden, inschatten belangen en gevolgen afwegen met een groot politiek en maatschappelijk afbreukrisico
 • coördineren van complexe informatiestromen
 • samenstellen van managementinformatie
 • afstemmen van processen en procedures
Ervaringseis
 • ruime relevante werkervaring administratief en secretarieel
Opleidingseis
 • MBO
Kennis en vaardigheden
 • goede beheersing van MS-Office
 • goede beheersing van standaard kantoorapplicaties en systemen voor interne bedrijfsvoering en projectmanagement
 • kennis van interne administratieve en bedrijfsvoeringregels en –procedures
 • kennis en affiniteit van en met het eigen onderdeel en basiskennis van ketenpartners/relaties
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands
 • redelijke beheersing Engels zowel mondeling als schriftelijk
 • managementondersteuners functioneel kunnen aansturen
 • algemeen inhoudelijke kennis van en inzicht in ambtelijke en politiek gevoelige actuele (met elkaar samenhangende) beleidsonderwerpen en -processen
 • vaardigheid in het fungeren als buffer naar politiek-bestuurlijke en en ambtelijk topniveau met derden (externe en buitenlandse relaties) en het daarbij inschatten van politiek en maatschappelijk afbreukrisico, daarop in kunnen spelen, rekening houdend met consequenties van eigen handelen
Doel van de contacten
 • het als buffer maken van afspraken over beheer, processen en afstemmen van werkwijzen bij te leveren diensten
 • het in- en extern afstemmen over processen en procedures

Waar leer je het?

In je werk

 • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.

In een andere werkomgeving

 • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Mobiliteitsbank vind je alle vacatures en het tijdelijke werkaanbod van de Rijksoverheid. Je kunt zoeken op trefwoord en vacatures filteren op stagemogelijkheden. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Ontdek jouw mogelijkheden binnen de Rijksoverheid op de webiste van de Mobiliteitsbank

Een passende opleiding

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website van De Rijkscampus  of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.