(Senior) Beleidsmedewerker

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Leerlijnen

Selecteer een leerlijn voor de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken.

Aard van de werkzaamheden
 • beleidsontwikkeling op een of meer beleidsmatig afgeronde complexe beleidsterreinen
 • beleidsterrein inhoudelijk sterk verweven met, invloed op en bepalend voor andere beleidsgebieden
 • effecten werkzaamheden meerjarig en effect beslissingen beperkt voorspelbaar.
Ervaringseis
 • aantoonbaar succesvol in minimaal twee beleidsvraagstukken (beleid / uitvoering / inspectie). Ervaring in meer departementen en/of beleidsvelden (nationaal / internationaal).
 • Voor juridische functies:
 • aantoonbaar succesvol in minimaal twee wetgevingsprojecten en/of bestuurlijk - juridische vraagstukken.
Opleidingseis
 • WO (Voor juridische functies een afgeronde wetenschappelijke juridische opleiding of vergelijkbaar):
 • kennis en inzicht op terrein van Methoden en technieken voor effectief beleid
 • kennis en inzicht over Uitbesteden en contractmanagement
 • coördinerende vaardigheden
 • gezaghebbend op eigen dossiers
 • relevante talenkennis.
 • Specifiek voor juridische functies:
 • effectief bewaken juridische randvoorwaarden
 • grondige kennis van het EU-recht voor zover dat relevant is in de eigen dossiers.
Kennis en vaardigheden
 • brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein;
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen
 • vaardigheid in het tot stand brengen van (beleids)producten
Doel van de contacten
 • de contacten kenmerken zich door het intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het vakgebied;
 • intern (en extern) over werkzaamheden, de ontwikkeling van (beleids)producten om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen.

Waar leer je het?

In je werk

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kun je zelf vragen.

In een andere werkomgeving

 • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Mobiliteitsbank vind je alle vacatures en het tijdelijke werkaanbod van de Rijksoverheid. Je kunt zoeken op trefwoord en vacatures filteren op stagemogelijkheden. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Ontdek jouw mogelijkheden binnen de Rijksoverheid op de webiste van de Mobiliteitsbank

Een passende opleiding

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website van De Rijkscampus  of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.