Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Zorgt voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van verkeer op de (vaar)weg

Opdracht(gever) (politiek/ambtelijk)

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Incidenten en calamiteiten op de (vaar)weg zijn juist afgehandeld
 • De veiligheid op de (vaar)weg is gewaarborgd
 • De milieuwetgeving is gehandhaafd
 • Schat gedragingen van wegverkeer/scheepvaart en trein/lijndienst in
 • Schat risico’s van beslissingen in
 • Herkent afwijkende situaties aan de hand van signaleringssystemen
 • Maakt zelfstandig een goede inschatting van (onveilige) situaties en onderneemt tijdig actie om onveiligheid te voorkomen
 • Bepaalt consequenties van maatregelen over de grenzen van eigen situatie/regio heen
 • Haalt tijdig anderen erbij. Stemt eigen maatregel en acties van anderen met elkaar af
 • Kan zich voorstellen hoe de situatie zich zal ontwikkelen na eventuele maatregelen (scenario’s denken)
 • Anticiperen
 • Kan met veel informatiebronnen (fax, telefoon, beeldscherm, etc) tegelijk omgaan
 • Behoudt het overzicht over een veelheid aan informatie en situaties en schat de relevantie ervan goed in
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Blijft rustig bij plotselinge gebeurtenissen en behoudt, ook onder druk van hulpdiensten of weggebruikers, eigen integriteit
 • Wijkt in nood af van standaardprocedures en houdt zich aan het protocol
 • Schakelt soepel tussen verschillende verkeerssituaties en betrokken partijen die aandacht vragen
 • Stressbestendigheid
 • Neemt, ook zonder volledige informatie en klankbord, zelfstandig besluiten om situatie veilig te stellen
 • Houdt vast aan eigen besluit maar is ook in staat in geval van nieuwe informatie alternatieven te horen en eigen besluit te heroverwegen
 • Is alert en grijpt direct in bij problemen en onduidelijkheden
 • Kan met tegenstrijdige aanvragen van anderen omgaan en stuurt aan op de meest veilige oplossing
 • Is in staat een besluit/maatregel/handeling naderhand te onderbouwen
 • Besluiten nemen

Omgeving

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • De (vaar)weggebruikers zijn juist geïnformeerd
 • De juiste functionarissen en instanties (o.a. collega's, politie, hulpdiensten) zijn juist geïnformeerd en ingeschakeld
 • Weet wat een beslissing betekent voor een (vaar-)weggebruiker
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de (vaar-) weggebruiker
 • Doet moeite om behoeften en belangen van de (vaar-) weggebruiker te onderzoeken
 • Leeft zich in het verwachtingpatroon van de (vaar-) weggebruikers in
 • Klantgerichtheid
 • Kan kort en bondig betrokkenen de situatie uitleggen. Rapporteert kort en volledig
 • Spreekt anderen aan op richtlijnen en protocollen en gevolgen van acties en beslissingen
 • Kan anderen overtuigen van genomen maatregelen
 • Luistert actief en vraagt door
 • Is in staat om feedback te ontvangen en geven
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Bedrijfsvoering

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Verkeersgegevens en rapporten van incidenten zijn volledig en juist
 • De administratie voldoet aan de geldende regelgeving
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers)
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar (Geldt alleen voor coördinatoren)
 • Spreekt waardering in medewerkers uit (Geldt alleen voor coördinatoren)
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen (Geldt alleen voor coördinatoren)
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren (Geldt alleen voor coördinatoren)
 • Motiveren
 • Pikt zaken op waar anderen overheen kijken
 • Kan lang met details omgaan zonder fouten te maken
 • Accuraat werken

Vernieuwen en verbeteren

Resultaten Gedragsindicatoren Competenties
 • Verbeterde werkwijzen op basis van perio-dieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd
 • Werkt zich snel in nieuwe materie in
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief
 • Zelfontwikkeling