Senior Operationeel Specialist WIV /WVO

Geeft uitvoering aan de WIV door het voorbereiden, ontwikkelen, coördineren, implementeren, uitvoeren en evalueren van operationele werkzaamheden en het ontwikkelen en realiseren van plannen, middelen en adviezen ten behoeve van de taken van de organisatie ( WIV: Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten WVO: Wet Veiligheidsonderzoeken)

Loopbaanstappen