Resultaten

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Incidenten en calamiteiten op de (vaar)weg zijn juist afgehandeld
 • De veiligheid op de (vaar)weg is gewaarborgd
 • De milieuwetgeving is gehandhaafd

Omgeving

 • De (vaar)weggebruikers zijn juist geïnformeerd
 • De juiste functionarissen en instanties (o.a. collega's, politie, hulpdiensten) zijn juist geïnformeerd en ingeschakeld

Bedrijfsvoering

 • Verkeersgegevens en rapporten van incidenten zijn volledig en juist
 • De administratie voldoet aan de geldende regelgeving
 • Er is een team met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Medewerkers zijn op het juiste moment op de juiste plaats ingezet (geldt alleen voor coördinatoren)

Vernieuwen en verbeteren

 • Verbeterde werkwijzen op basis van periodieke evaluatie (o.a. plan-do-check-act) zijn doorgevoerd
 • Ideeën voor het verbeteren van resultaten zijn geleverd

Gedragsindicatoren

Opdracht(gever)(ambtelijk)

 • Schat gedragingen van wegverkeer/scheepvaart en trein/lijndienst in
 • Schat risico’s van beslissingen in
 • Herkent afwijkende situaties aan de hand van signaleringssystemen
 • Maakt zelfstandig een goede inschatting van (onveilige) situaties en onderneemt tijdig actie om onveiligheid te voorkomen
 • Bepaalt consequenties van maatregelen over de grenzen van eigen situatie/regio heen
 • Haalt tijdig anderen erbij. Stemt eigen maatregel en acties van anderen met elkaar af
 • Kan zich voorstellen hoe de situatie zich zal ontwikkelen na eventuele maatregelen (scenario’s denken) 
 • Kan met veel informatiebronnen (fax, telefoon, beeldscherm, etc) tegelijk omgaan
 • Behoudt het overzicht over een veelheid aan informatie en situaties en schat de relevantie ervan goed in
 • Blijft ook in rustige perioden alert en waakzaam
 • Blijft rustig bij plotselinge gebeurtenissen en behoudt, ook onder druk van hulpdiensten of weggebruikers, eigen integriteit
 • Wijkt in nood af van standaardprocedures en houdt zich aan het protocol
 • Schakelt soepel tussen verschillende verkeerssituaties en betrokken partijen die aandacht vragen 
 • Neemt, ook zonder volledige informatie en klankbord, zelfstandig besluiten om situatie veilig te stellen
 • Houdt vast aan eigen besluit maar is ook in staat in geval van nieuwe informatie alternatieven te horen en eigen besluit te heroverwegen
 • Is alert en grijpt direct in bij problemen en onduidelijkheden
 • Kan met tegenstrijdige aanvragen van anderen omgaan en stuurt aan op de meest veilige oplossing
 • Is in staat een besluit/maatregel/handeling naderhand te onderbouwen

Omgeving

 • Weet wat een beslissing betekent voor een (vaar-)weggebruiker
 • Houdt in het handelen rekening met de behoeften en belangen van de (vaar-) weggebruiker
 • Doet moeite om behoeften en belangen van de (vaar-) weggebruiker te onderzoeken
 • Leeft zich in het verwachtingpatroon van de (vaar-) weggebruikers in
 • Spreekt anderen aan op richtlijnen en protocollen en gevolgen van acties en beslissingen
 • Kan anderen overtuigen van genomen maatregelen
 • Luistert actief en vraagt door
 • Is in staat om feedback te ontvangen en geven

Bedrijfsvoering

 • Maakt mensen enthousiast, raakt bij hen de juiste snaar
 • Krijgt mensen zover dat ze zich committeren
 • Inspireert mensen door eigen commitment te tonen
 • Spreekt waardering in medewerkers uit
 • Pikt zaken op waar anderen overheen kijken
 • Kan lang met details omgaan zonder fouten te maken

Vernieuwen en verbeteren

 • Werkt zich snel in nieuwe materie
 • Integreert nieuwe kennis in bestaande
 • Leert van eigen fouten
 • Benut nieuwe ervaringen effectief

Competenties

 • accuraat werken
 • anticiperen
 • besluiten nemen
 • klantgerichtheid
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • motiveren
 • stressbestendigheid
 • zelfontwikkeling

Kwaliteitenprofielen

Kwaliteitenprofielen vergelijken
Schaal 4: Bediening Bruggen en Sluizen

Ervaring

 • Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO, MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO, MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 2 (binnen 2 jaar na benoeming)
 • Radartraining
 • Marifooncertificaat
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling
Schaal 5: Bediening Bruggen en Sluizen

Ervaring

 • Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO, MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO, MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 2 (binnen 2 jaar na benoeming)
 • Radartraining
 • Marifooncertificaat
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 6: Bediening Bruggen en Sluizen

Ervaring

 • Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • VMBO, MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • VMBO, MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 2 (binnen 2 jaar na benoeming)
 • Radartraining
 • Marifooncertificaat
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 6: Verkeersleiding 

Ervaring

 • Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Leerwerktraject Wegverkeersleider
 • Kennis van verkeersgeleiding (verkeerskunde, MTM en SAT-line)
 • Kennis van apparatuur en systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van het gedrag van verkeersdeelnemers

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 6: Weginspectie

Ervaring

 •  Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Opleiding Incidentmanagement/IM+
Overige kennis en vaardigheden
 • Rijbewijs B/E

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 7: Bediening Bruggen en Sluizen

Ervaring

 • Ervaring als sluismeester

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 3
 • Radartraining
 • Marifooncertificaat
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)
Overige kennis en vaardigheden
 • Managementmodules (RKW, Agentschapsvorming, Publieksgericht netwerkmanagement)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 7: Verkeersleiding 

Ervaring

Vaarweg:
 • Relevante nautische ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
Weg:
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Leerwerktraject Wegverkeersleider
 • Kennis van verkeersgeleiding (verkeerskunde, MTM en SAT-line)
 • Kennis van apparatuur en systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van het gedrag van verkeersdeelnemers
Vaarweg:
 • MBO: Relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 3
 • Marifooncertificaat
 • Marcom B (ipv Marifooncertificaat; alleen voor buiten en weefgebieden)
 • Radardiploma
 • Groot Vaarbewijs, via CBR (geldt voor
  mobiele verkeersleiding)
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)
Overige kennis en vaardigheden
Vaarweg
 • BOA (geldt alleen voor mobiele verkeersleiding)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 7: Weginspectie

Ervaring

 • Geen specifieke ervaring vereist

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Opleiding Incidentmanagement/IM+ bij weginspecties
 • Leerwerktraject Weginspecteur
 • Kennis van beheer en verkeer
 • Kennis van processen en protocollen
Overige kennis en vaardigheden
 • Rijbewijs B/E

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 8: Bediening Bruggen en Sluizen

Ervaring

 • Ervaring als sluismeester

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis:
 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 3
 • Radartraining
 • Marifooncertificaat
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)
Overige kennis en vaardigheden
 • Managementmodules (RKW, Agentschapsvorming, Publieksgericht netwerkmanagement)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 8: Verkeersleiding 

Ervaring

Weg:

 • Ervaring met procesmatig werken(geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg:
 • Relevante nautische ervaring

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • MBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis

Weg:

 • MBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Leerwerktraject Wegverkeersleider
 • Kennis van verkeersgeleiding (verkeerskunde, MTM en SAT-line)
 • Kennis van apparatuur en systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van het gedrag van verkeersdeelnemers
 • Leerwerktraject Officier van Dienst (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg
 • MBO: Relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 3
 • Marifooncertificaat
 • Marcom B (ipv Marifooncertificaat; alleen voor buiten en weefgebieden)
 • Radardiploma
 • Groot Vaarbewijs, via CBR (geldt voor mobiele verkeersleiding)
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)
 • NNVO/RNVO
Overige kennis en vaardigheden
Weg
 • Procesmatig werken
 • Rijbewijs B/E (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg
 • BOA (geldt alleen voor mobiele verkeersleiding)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 9: Verkeersleiding 

Ervaring

Weg:
 •  Ervaring met procesmatig werken (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg:
 • Relevante nautische ervaring
 • Ervaring met verkeersleiding, op verschillende locaties

Opleiding: Rijk 

Werk- en denkniveau
 • HBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
Weg:
 • HBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Leerwerktraject Wegverkeersleider
 • Kennis van verkeersgeleiding (verkeerskunde, MTM en SAT-line)
 • Kennis van apparatuur en systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van het gedrag van verkeersdeelnemers
 • Leerwerktraject Officier van Dienst (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg
 • HBO: Relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 3
 • Marifooncertificaat
 • Marcom B (ipv Marifooncertificaat; alleen voor buiten en weefgebieden)
 • Radardiploma
 • Groot Vaarbewijs, via CBR (geldt voor mobiele verkeersleiding)
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)
 • NNVO/RNVO
Overige kennis en vaardigheden
Weg
 • Procesmatig werken
 • Rijbewijs B/E (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg
 • BOA (geldt alleen voor mobiele verkeersleiding)
 • Managementmodules (RKW, Agentschapsvorming, Publieksgericht Netwerkmanagement)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Schaal 10: Verkeersleiding

Ervaring

Weg:
 • Ervaring met procesmatig werken (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg:
 • Relevante nautische ervaring
 • Ervaring met verkeersleiding, op verschillende locaties

Opleiding: Rijk

Werk- en denkniveau
 • HBO

Opleiding: departementsspecifiek

Opleidingsrichting en/of vakkennis
Weg:
 • HBO: relevant voor het aandachtsgebied
 • Leerwerktraject Wegverkeersleider
 • Kennis van verkeersgeleiding (verkeerskunde, MTM en SAT-line)
 • Kennis van apparatuur en systemen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van het gedrag van verkeersdeelnemers
 • Leerwerktraject Officier van Dienst (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg
 • HBO: Relevant voor het aandachtsgebied
 • Nautische functies 3
 • Marifooncertificaat
 • Marcom B (ipv Marifooncertificaat; alleen voor buiten en weefgebieden)
 • Radardiploma
 • Groot Vaarbewijs, via CBR (geldt voor mobiele verkeersleiding)
 • Nautisch duits
 • Nautisch engels (geldt alleen voor buiten- en weefgebieden)
 • NNVO/RNVO
Overige kennis en vaardigheden
Weg
 • Procesmatig werken
 • Rijbewijs B/E (geldt alleen voor coördinator)
Vaarweg
 • BOA (geldt alleen voor mobiele verkeersleiding)
 • Managementmodules (RKW, Agentschapsvorming, Publieksgericht Netwerkmanagement)

Competenties uit het kernprofiel

 • Anticiperen
 • Stressbestendigheid
 • Besluiten nemen
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Motiveren (geldt alleen voor coördinatoren)
 • Accuraat werken
 • Zelfontwikkeling

Functietyperingen

Functietyperingen vergelijken

Functietypering

22122 22122 12 22  (25)

Schaal 4

Algemene omschrijving

 • verlenen van ondersteuning bij of ten behoeve van het bedienen van objecten

Resultaten

 • apparatuur bediend ten behoeve van verkeersbegeleiding
 • naderende scheepvaart vanaf vast object (brug/sluis) gesignaleerd en problematiek voor het schepvaart- en wegverkeer beoordeeld
 • voorgeschreven maatregelen genomen volgens geldende procedures en instructies
 • incidenten/calamiteiten zoals schadeaanvaringen/-aanrijdingen gerapporteerd en gemeld aan betrokken instanties

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte  mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • praktische kennis van het vakgebied
 • inzicht in de aanpak van de eigen werkzaamheden.
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

22222 22222 22 22 (28)

Schaal 5

Algemene omschrijving

 • bedienen van complexe objecten en/of het verlenen van ondersteuning bij verkeersoperationele werkzaamheden

Resultaten

 • schouw en (functionele) inspectiewerkzaamheden met een repeterend karakter uitgevoerd
 • naderende scheepvaart op de vaarweg(en) met één of meer bruggen/sluizen op afstand m.b.v. audiovisuele instrumenten gesignaleerd, gevolgd en geïnterpreteerd
 • problematiek voor het scheepvaartverkeer beoordeeld en voor een snelle en veilige verkeersdoorstroming gezorgd
 • voorgeschreven maatregelen bij incidenten/ calamiteiten bepaald en genomen
 • eenvoudige schades administratief afgehandeld
 • regulatie en operationeel managen van het verkeer op wegen met weinig verkeersintensiteit c.q. met een niet bijzondere of complexe problematiek gereguleerd
 • spui- en stuwproces in het kader van het operationeel waterbeheer volgens vastgestelde instructies en in overleg met de direct leidinggevende over te nemen maatregelen (o.a. in verband met calamiteiten) bewaakt

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na beoordeling van ter beschikking staande gegevens, een keuze te maken uit meerdere bekende mogelijkheden. Beslissingen genomen op basis van beoordeling van duidelijk begrensde keuzefactoren, die elkaar slechts in beperkte mate beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functieypering

32232 33222 22 22 (32)

Schaal 6

Algemene omschrijving

 • bedienen van complexe objecten en/of het verrichten van verkeersoperationele werkzaamheden

Resultaten

 • schouw en (functionele) inspectiewerkzaamheden met een divers (ook niet regulier)karakter uitgevoerd
 • naderende scheepvaart vanaf een verkeerspost/verkeerscentrale t.b.v. de veilige en snelle verkeersafwikkeling gereguleerd
 • verkeersproblematiek geïnventariseerd en bij incidenten en calamiteiten passende verkeersregelende maatregelen genomen
 • regulatie en operationeel managen van het verkeer op wegen met een diverse verkeersintensiteit en problematiek verzorgd en verkeersregelend opgetreden
 • spui- en stuwproces in het kader van het operationeel waterbeheer verzorgd en bewaakt en besluiten genomen over (te nemen) maatregelen (o.a. in verband met calamiteiten)
 • zelfstandige bediening van natte complexe objecten en op operationeel niveau gezorgd voor veilige en snelle, verkeersafwikkeling

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften zijn bij de uitvoering in acht genomen
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • vaardigheid in nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en/of klantvriendelijkheid dan wel communicatieve vaardigheid

Contacten

 • uitwisselen en overdragen van informatie en/of klantgerichte dienstverlening. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32232 33232 2332 (35)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • coördinatie van het bedienen van meerdere en/of complexe objecten en/of het verrichten van verkeersoperationele werkzaamheden

Resultaten

 • naderend scheepvaartverkeer vanaf een verkeerspost/ verkeerscentrale gereguleerd t.b.v. de veilige en snelle verkeersafwikkeling
 • verkeersproblematiek beoordeeld en passende verkeersregelende maatregelen bij incidenten en calamiteiten bepaald
 • operationeel verkeersmanagement binnen het beheersgebied vanaf steunpunt/object gecoördineerd
 • complex (getijde-)gemaal bediend aan de hand van het monitoren van gegeven en bewaken van de technische installatie van het object

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling ten aanzien van de resultaten van opgedragen werkzaamheden op aanpak, voortgang, volledigheid en kwaliteit en op naleving van regels en afspraken

Kennis & vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • leidinggevende , improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332 33233 23 33(38)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • coördinatie van het bedienen van meerdere en/of complexe objecten binnen een complex beheersgebied en/of het verrichten van verkeersoperationele werkzaamheden

Resultaten

 • naderend scheepvaartverkeer vanaf een verkeerspost/verkeerscentrale gereguleerd t.b.v. de veilige en snelle verkeersafwikkeling in een complex beheersgebied
 • te nemen verkeersregelende maatregelen gecoördineerd en acties bij incidenten en calamiteiten ondernomen
 • operationeel verkeersmanagement op een of meer steunpunten/objecten binnen het complexe beheersgebied gecoördineerd
 • uitvoering van het operationele verkeersmanagement in- en extern afgestemd

Speelruimte/ Kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & Vaardigheid

 • vaktechnische of administratief-technische kennis en inzicht in daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

 33333 33333 33 33 (42)

Schaal 9

Algemene omschrijving

 • operationeel verkeersmanagement (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) gecoördineerd

Resultaten

 • als eerste aanspreekpunt opgetreden en supervisie/ coördinatie van het operationeel verkeersmanagement (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) voor een onderdeel van een naar aard omvangrijk beheersgebied, verzorgd
 • bijzondere zaken m.b.t. de inhoudelijke en procesmatige aspecten t.a.v. het operationeel verkeersmanagement gesignaleerd en over verbeteringsmaatregelen geadviseerd
 • projecten op het gebied van de aanpassing van het operationeel verkeersmanagement begeleid of aan deelgenomen

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na interpretatie van ter beschikking staande gegevens, de consequenties van bekende of minder bekende oplossingen tegen elkaar af te wegen en hieruit een keuze te maken. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein 
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden>.

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten

Functietypering

43343 43333 33 33 (45)

Schaal 10

Algemene omschrijving

 • operationeel verkeersmanagement (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) gecoördineerd voor een naar aard omvangrijk (landelijk) beheersgebied

Resultaten

 • als eerste aanspreekpunt opgetreden en supervisie/ coördinatie van het operationeel verkeersmanagement (incl. afhandeling incidenten en calamiteiten) voor een naar aard omvangrijk beheersgebied, verzorgd
 • voorbereiding en uitvoering van het operationele verkeersmanagement in- en extern afgestemd
 • (landelijke) projecten op het gebied van de aanpassing van het operationeel verkeersmanagement begeleid of aan deelgenomen

Speelruimte/ kaders

 • vrijheid om, na analyse van de problematiek / vraagstelling, nieuwe oplossingen / alternatieven aan te dragen en deze af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden. De beslissingen worden genomen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden
 • samenhangende richtlijnen, procedures wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • beoordeling van eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties

Kennis & vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van een vakgebied en inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein
 • leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende adviesvaardigheden.

Contacten

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben. Het verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten