Projectleider

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Leerlijnen

Selecteer een leerlijn voor de functiegroep Projectleider om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken.

Aard van de werkzaamheden
 • leiding van project(en) met verschillende (technisch/inhoudelijke) onderwerpen en met de opdrachtgever afgesproken en door de organisatie gegeven kaders op primair of ondersteunend werkterrein
 • projecten zijn resultaatgericht, kunnen een doorlooptijd hebben van enkele jaren en hebben een operationeel en/of tactisch karakter
 • projecten zijn inhoudelijk verweven met andere projecten en organisatie- onderdelen en onderwerpen en hebben in de uitvoering structureel (inhoudelijk) invloed op andere terreinen en (organisatie)processen en/of -beleid
 • op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen en netwerken
 • inhoudelijke analyses gemaakt, deze geplaatst in bredere (eventueel internationale) context en op basis hiervan geadviseerd
 • inhoudelijke toelichting (intern en extern) op project(resultaten) en consequenties
Ervaringseis
Opleidingseis
Kennis en vaardigheden
Doel van de contacten
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren, onderhandelen en overbruggen van belangentegenstellingen

Waar leer je het?

In je werk

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kun je zelf vragen.

In een andere werkomgeving

 • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega‚Äôs. Op de website Mobiliteitsbank vind je alle vacatures en het tijdelijke werkaanbod van de Rijksoverheid. Je kunt zoeken op trefwoord en vacatures filteren op stagemogelijkheden. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Ontdek jouw mogelijkheden binnen de Rijksoverheid op de webiste van de Mobiliteitsbank

Een passende opleiding

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website van De Rijkscampus  of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.