Senior Inspecteur

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Leerlijnen

Selecteer een leerlijn voor de functiegroep Senior Inspecteur om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken.

Aard van de werkzaamheden
 • multidisciplinaire toezichtactiviteiten vanuit meerdere toezichtgebieden met een brede nationale en internationale doorwerking
 • sprake van een sterke verwevenheid met aanpalende inspecties/onderzoeken
 • zelfstandig handelen in spanningsveld tussen doelstelling toezichtbeleid en wat technisch, financieel, etc. wordt gewenst
 • opgestelde inspectieplannen of -programma's met een vertaling en interpretatie van problematiek/onderwerp naar aard van diverse inhoudelijke en multidisciplinaire vraagstellingen
 • resultaten geanalyseerd en bevindingen en aanbevelingen opgesteld en nadere onderzoeken ingesteld
 • deelgenomen en leiding gegeven aan gezamenlijke acties met andere inspectiediensten
 • inspecties aangestuurd (landelijk minder complex en regionaal complex)
 • (inter)nationale toezichtorganisaties geadviseerd
 • inbreng geleverd aan de ontwikkeling van beleidsadviezen ten behoeve van de bijstelling van het toezichtbeleid op het aandachtsgebied
Ervaringseis
 • brede ervaring (o.a. meer inspectiediensten, -sectoren, beleid, uitvoering) en succesvol; ervaring met toezicht danwel opsporing en/of ervaring relevant voor de sector én voor het aandachtsveld; enige ervaring met aansturen van toezicht-/opsporingstrajecten en met projectmanagement
Opleidingseis
 • WO
 • wettelijk vereiste bevoegdheden/diploma's; kennis van bedrijfsprocessen en financiering; verbreding en/of verdieping van kennis van methoden en technieken voor opsporing en/of toezicht voor de sector en/of het aandachtsveld; verdieping interventiekunde; kennis van nalevingmotieven en kunnen beïnvloeden van nalevinggedrag
 • coaching; verdieping projectmanagementvaardigheden (bijv. Practitionar Prince 2); advisering over handhaving- en uitvoeringsbeleid
Kennis en vaardigheden
 • kennis en ervaring m.b.t. wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief en ontwikkeling van (toezicht)beleid in relatie tot het toezichtgebied
 • vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van (beleids-) ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied
 • vaardigheid in het aansturen van multidisciplinaire inspecties
 • vaardigheid in het geven van inhoudelijke toelichtingen met internationale oriëntatie
Doel van de contacten
 • intern en extern inhoudelijk afstemmen en adviseren over het toezichtgebied en toezicht- beleid met internationale oriëntatie

Waar leer je het?

In je werk

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kun je zelf vragen.

In een andere werkomgeving

 • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Mobiliteitsbank vind je alle vacatures en het tijdelijke werkaanbod van de Rijksoverheid. Je kunt zoeken op trefwoord en vacatures filteren op stagemogelijkheden. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Ontdek jouw mogelijkheden binnen de Rijksoverheid op de website van de Mobiliteitsbank

Een passende opleiding

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website van De Rijkscampus  of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.