Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer

Stuurt op uitvoering en resultaten die bijdragen aan het beschermen, beleven en benutten van natuur, bos, landschap en van recreatieve en cultuurhistorische waarden

Leerlijnen

Selecteer een leerlijn voor de functiegroep Senior Medewerker Natuur- en Terreinbeheer om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken.

Aard van de werkzaamheden
 • Realiseert de doelen van een afgebakend organisatieonderdeel
 • Vanuit een overkoepelende rol de samenhang van verschillende aandachtsgebieden bewaken
 • Anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten de afgesproken plannen
 • Vanuit overkoepelende expertises input geven op landelijke ontwikkelingen en thema’s
 • Vertalen van landelijke kaders naar eigen aandachtsgebied(en
 • Leveren van operationele adviezen
 • Inspelen op onverwachte omstandigheden, op ontwikkelingen in natuur en terreinen of op beleidswijzigingen
Ervaringseis
 • Enige ervaring in het voeren van gesprekken op bestuurlijk niveau (met betrekking tot het eigen specialisme)
 • Vaardigheid in het vanuit de uitvoeringspraktijk leveren van aanzienlijke en meer abstracte bijdragen aan planvorming op een hoger organisatieniveau waarbij de bestuurlijke randvoorwaarden nadrukkelijker in beeld zijn
Opleidingseis
 • HBO Bos- en Natuurbeheer
Kennis en vaardigheden
 • Gelijk aan schaal 8
Doel van de contacten
 • Contacten met opdrachtgever(s) over project(resultaten), (financiële) kaders en randvoorwaarden om afspraken te maken en in de projectuitvoering af te stemmen, terug te koppelen en de relatie te onderhouden

Waar leer je het?

In je werk

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kun je zelf vragen.

In een andere werkomgeving

 • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kun je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kun je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Mobiliteitsbank vind je alle vacatures en het tijdelijke werkaanbod van de Rijksoverheid. Je kunt zoeken op trefwoord en vacatures filteren op stagemogelijkheden. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Ontdek jouw mogelijkheden binnen de Rijksoverheid op de website van de Mobiliteitsbank

Een passende opleiding

 • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website van De Rijkscampus  of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
 • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.