Senior Wetenschappelijk Medewerker

Initiëren, coördineren en vertalen van (grensverleggende) omvangrijke wetenschappelijke programma’s / projecten / thema’s

Leerlijnen

Selecteer een leerlijn voor de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken.

Aard van de werkzaamheden
 • het betreft het vorm geven aan wetenschappelijk onderzoek met eengrensverleggend karakter.
 • richtinggevend formuleren van wetenschappelijke thema's en/of onderwerpen die van groot belang zijn voor de organisatie en/of rekening houdend met politieke en/of maatschappelijke gevoeligheden
Ervaringseis
 • ruime relevante ervaring in het vakgebied en succesvol. Succesvol in het coördineren van onderzoeksgebieden, thema's en projecten. Succesvol in het leiden van een team en aansturen van onderzoekers. Ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving.
Opleidingseis
 • wetenschappelijke opleiding relevant voor deskundigheids/vakgebied. Kennis van relevante disciplines.
Kennis en vaardigheden
 • vaardigheid in het coördineren van of het uitvoeren van diepgaand/multidisciplinair onderzoek. Vaardigheid in het intitiëren van ontwikkelingen en actief benutten van onderzoeksontwikkeling.
 • vaardigheid in het aansturen en motiveren van (een groep) onderzoekers. projectmanagementvaardigheden voor complexe onderzoeksprojecten en programma's. Vaardigheid in het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Doel van de contacten
 • de in en externe contacten kenmerken zich door het verkrijgen van draagvlak voor de onderzoeksresultaten en/of opzetten van de onderzoeksprogrammering.
 • het gaat om het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia in verband met de bestuurlijke en politieke relevantie van het thema/onderwerp.

Waar leer je het?

 1. In je werk
  • Je kunt de kennisniveaus bereikende door je takenpakket aan te passen. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
  • Je kunt een uitdagende klus oppakken. Dit kun je afspreken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
  • Je kunt een ervaren collega vragen om je te begeleiden. Dit kan een mentor, buddy of meester/gezel zijn. Een mentor of buddy kan via je leidinggevende of kan je zelf vragen.
 2. In een andere werkomgeving
  • Je kunt intervisie volgen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je intervisie volgen. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
  • Je kunt jezelf laten coachen. Op intranet kan je vinden of je eigen departement aanbod en/of een lokale coachpool heeft. Ook via de website van Intercoach kan je een coaching vinden. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
  • Organiseer een meeloopdag en/of (snuffel/verrijkings)stage. Kijk op intranet of je departement dit aanbiedt, maak gebruik van je netwerk en dat van collega’s. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over hoe je een stage vindt. Over een meeloopdag en/ of een (snuffel/verrijkings)stage kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
  • Je kunt de kennisniveaus bereiken door jezelf een periode te laten detacheren of door een tijdelijk project op te pakken. Kijk hiervoor bij de projectenpool of Klussenmarkt/Klussenbank van je departement. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Over detachering en een tijdelijk project kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
  • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door interbestuurlijke detachering. Je kunt hiervoor gebruik maken van je netwerk of dat van collega's. Op de website Rijkstalentencentrum staan nuttige tips over interbestuurlijke detachering.
 3. Een passende opleiding
  • Je kunt de kennisniveaus bereiken door een cursus, training of leergang te volgen. Deze kun je vinden via de website Leer-Rijk of je kunt via intranet het aanbod van je eigen departement bekijken. Hierover kun je afspraken maken met je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek.
  • Je kunt deze kennisniveaus bereiken door mee te spelen in een game. Dit is mogelijk bij verschillende externe opleidingsorganisaties (zie de website Leer-Rijk) en ook een aantal opleidingsacademies van departementen biedt dit aan.