Senior Wetenschappelijk Medewerker

Initiëren, coördineren en vertalen van (grensverleggende) omvangrijke wetenschappelijke programma’s / projecten / thema’s

Loopbaanstappen

Schaal 13

Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördineert en verbindt meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen en is daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten of creëert oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten, met grote politieke gevoeligheid

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Coordinerend Beleidsmedewerker

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Manager

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Salarisschalen: 11, 12, 13, 14

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Schaal 14

Topwetenschappelijk Medewerker

Initiëren en sturen van brede (meerdere deskundigheidgebieden omvattende) grensverleggende wetenschappelijke programma’s / thema’s

Salarisschalen: 15, 16, 17

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Topwetenschappelijk Medewerker

Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördineert en verbindt meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen en is daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten of creëert oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten, met grote politieke gevoeligheid

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Coordinerend Beleidsmedewerker

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Manager

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Salarisschalen: 11, 12, 13, 14

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Schaal 15

Topwetenschappelijk Medewerker

Initiëren en sturen van brede (meerdere deskundigheidgebieden omvattende) grensverleggende wetenschappelijke programma’s / thema’s

Salarisschalen: 15, 16, 17

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Topwetenschappelijk Medewerker

Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördineert en verbindt meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen en is daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten of creëert oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten, met grote politieke gevoeligheid

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Senior Wetenschappelijk Medewerker met Coördinerend / Specialistisch Adviseur