Topmanager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel in het grotere geheel van de maatschappelijke opgave, beslist over de strategische richting van het eigen organisatieonderdeel en heeft richtinggevende invloed op de strategie van de overkoepelende organisatie.

Loopbaanstappen

Schaal 16

Topmanager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel in het grotere geheel van de maatschappelijke opgave, beslist over de strategische richting van het eigen organisatieonderdeel en heeft richtinggevende invloed op de strategie van de overkoepelende organisatie.

Salarisschalen: 16, 17, 18

Project-/Programmadirecteur

Is verantwoordelijk voor de realisatie van de toebedeelde projecten-/programmaportfolio en stuurt project-/ programmaorganisatie aan. (Onder portfolio wordt verstaan: een verzameling van samenhangende projecten en programma's die op een bepaald moment gebruikmaken van dezelfde resources. Binnen deze portfolio is sprake van strategische afwegingen en beslissingen.)

Salarisschalen: 16, 17

Vergelijk Topmanager met Project-/Programmadirecteur

Strategisch Beleidsmedewerker

Signaleert en speelt in op (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, geeft vorm aan en beïnvloedt richtinggevend de beleidsvorming in de toekomst (visie en agenda-vorming) en vertaalt dit naar strategieën en oplossingsrichtingen

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Topmanager met Strategisch Beleidsmedewerker

Strategisch Adviseur

Ontwikkelt visies, strategieën en oplossingsrichtingen over wat het eigen deskundigheidsgebied betekent voor politiek-maatschappelijke vraagstukken..

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Topmanager met Strategisch Adviseur

Topwetenschappelijk Medewerker

Initiëren en sturen van brede (meerdere deskundigheidgebieden omvattende) grensverleggende wetenschappelijke programma’s / thema’s

Salarisschalen: 15, 16, 17

Vergelijk Topmanager met Topwetenschappelijk Medewerker

Strategisch Inspecteur

Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Topmanager met Strategisch Inspecteur

Schaal 17

Topmanager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel in het grotere geheel van de maatschappelijke opgave, beslist over de strategische richting van het eigen organisatieonderdeel en heeft richtinggevende invloed op de strategie van de overkoepelende organisatie.

Salarisschalen: 16, 17, 18

Project-/Programmadirecteur

Is verantwoordelijk voor de realisatie van de toebedeelde projecten-/programmaportfolio en stuurt project-/ programmaorganisatie aan. (Onder portfolio wordt verstaan: een verzameling van samenhangende projecten en programma's die op een bepaald moment gebruikmaken van dezelfde resources. Binnen deze portfolio is sprake van strategische afwegingen en beslissingen.)

Salarisschalen: 16, 17

Vergelijk Topmanager met Project-/Programmadirecteur

Topwetenschappelijk Medewerker

Initiëren en sturen van brede (meerdere deskundigheidgebieden omvattende) grensverleggende wetenschappelijke programma’s / thema’s

Salarisschalen: 15, 16, 17

Vergelijk Topmanager met Topwetenschappelijk Medewerker

Schaal 18

Topmanager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel in het grotere geheel van de maatschappelijke opgave, beslist over de strategische richting van het eigen organisatieonderdeel en heeft richtinggevende invloed op de strategie van de overkoepelende organisatie.

Salarisschalen: 16, 17, 18