Forensisch Therapeutisch Werker

Geeft uitvoering aan de behandeling, begeleiding en beveiliging van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek in een beveiligde leefomgeving

Loopbaanstappen

Schaal 7

Forensisch Therapeutisch Werker

Geeft uitvoering aan de behandeling, begeleiding en beveiliging van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek in een beveiligde leefomgeving

Salarisschalen: 7, 8, 9

Medewerker Advisering

Ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Advisering

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit (bij de Belastingdienst gaat het niet om werkzaamheden in de sfeer van Ontwikkelen van producten en diensten)

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Medewerker Educatie en Vorming

Draagt kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over door middel van onderwijs, vrijetijdsbesteding en vaardigheidstraining ten behoeve van de resocialisatie van justitiabelen. (Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel.)

Salarisschalen: 5, 6, 7, 8, 9

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Educatie en Vorming

Medewerker Verwerken en Behandelen

Verwerkt en behandelt gegevens en levert daarmee bijdragen aan producten en/of diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Salarisschalen: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Verwerken en Behandelen

Onderzoeksmedewerker

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, inhoudelijk bijdragen aan wetenschappelijke rapportages en/of uitvoeren van en verantwoordelijk zijn voor (deel-) onderzoeken.

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Onderzoeksmedewerker

Operationeel Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen duidelijk geformuleerde kaders en levert input voor die kaders.

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Operationeel Manager

Zorgprofessional

Beperkt detentieschade, onderhoudt en bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid van justitiabelen

Salarisschalen: 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Zorgprofessional

Schaal 8

Forensisch Therapeutisch Werker

Geeft uitvoering aan de behandeling, begeleiding en beveiliging van justitiabelen met psychosociale (en somatische) problematiek in een beveiligde leefomgeving

Salarisschalen: 7, 8, 9

Medewerker Advisering

Ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Advisering

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit (bij de Belastingdienst gaat het niet om werkzaamheden in de sfeer van Ontwikkelen van producten en diensten)

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Onderzoeksmedewerker

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, inhoudelijk bijdragen aan wetenschappelijke rapportages en/of uitvoeren van en verantwoordelijk zijn voor (deel-) onderzoeken.

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Onderzoeksmedewerker

Operationeel Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen duidelijk geformuleerde kaders en levert input voor die kaders.

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Operationeel Manager

Sociaal-Maatschappelijk Werker

Organiseert en ondersteunt de terugkeer van justitiabelen in de samenleving en levert daarmee een bijdrage aan de terugdringing van recidive

Salarisschalen: 8, 9, 10

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Sociaal-Maatschappelijk Werker

Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Trainer

Zorgprofessional

Beperkt detentieschade, onderhoudt en bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid van justitiabelen

Salarisschalen: 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Zorgprofessional

Schaal 9

Medewerker Advisering

Ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het adviesproces

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Advisering

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit (bij de Belastingdienst gaat het niet om werkzaamheden in de sfeer van Ontwikkelen van producten en diensten)

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Onderzoeksmedewerker

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, inhoudelijk bijdragen aan wetenschappelijke rapportages en/of uitvoeren van en verantwoordelijk zijn voor (deel-) onderzoeken.

Salarisschalen: 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Onderzoeksmedewerker

Operationeel Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen duidelijk geformuleerde kaders en levert input voor die kaders.

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Operationeel Manager

Sociaal-Maatschappelijk Werker

Organiseert en ondersteunt de terugkeer van justitiabelen in de samenleving en levert daarmee een bijdrage aan de terugdringing van recidive

Salarisschalen: 8, 9, 10

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Sociaal-Maatschappelijk Werker

Zorgprofessional

Beperkt detentieschade, onderhoudt en bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid van justitiabelen

Salarisschalen: 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Zorgprofessional

Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Vergelijk Forensisch Therapeutisch Werker met Trainer