(Inrichtings)beveiliger

Verzorgt de beveiliging van personen, gebouwen en vervoer.

Loopbaanstappen

Schaal 4

Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Zorgt voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van verkeer op de (vaar)weg

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Medewerker Beveiliging

Verricht beveiligingswerkzaamheden 1) ten behoeve van personen en gebouwen (inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers). ***************************************************************************************************************************** 1) inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers

Salarisschalen: 2, 3, 4, 5, 6

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Beveiliging

Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden, beheert en verleent diensten op het aandachtsgebied

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Facilitair Management

(Inrichtings)beveiliger

Verzorgt de beveiliging van personen, gebouwen en vervoer.

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8

Schaal 5

Inrichtingswerker

Zorgt voor beveiliging, observatie, begeleiding en voorbereiding op resocialisatie van justitiabelen, in een beveiligde leefomgeving ( Met eventueel als extra aandachtsgebieden: re-integratiebegeleiding, arbeid en forensische observatie )

Salarisschalen: 6, 7, 8

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Inrichtingswerker

Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Zorgt voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van verkeer op de (vaar)weg

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Medewerker Educatie en Vorming

Draagt kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over door middel van onderwijs, vrijetijdsbesteding en vaardigheidstraining ten behoeve van de resocialisatie van justitiabelen. (Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel.)

Salarisschalen: 5, 6, 7, 8, 9

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Educatie en Vorming

Zorgprofessional

Beperkt detentieschade, onderhoudt en bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid van justitiabelen

Salarisschalen: 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Zorgprofessional

Medewerker Beveiliging

Verricht beveiligingswerkzaamheden 1) ten behoeve van personen en gebouwen (inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers). ***************************************************************************************************************************** 1) inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers

Salarisschalen: 2, 3, 4, 5, 6

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Beveiliging

Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden, beheert en verleent diensten op het aandachtsgebied

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Facilitair Management

(Inrichtings)beveiliger

Verzorgt de beveiliging van personen, gebouwen en vervoer.

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8

Schaal 6

Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Zorgt voor een vlotte, veilige en milieubewuste doorstroming van verkeer op de (vaar)weg

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Operationeel Verkeersmanagement

Medewerker Educatie en Vorming

Draagt kennis, vaardigheden en houdingsaspecten over door middel van onderwijs, vrijetijdsbesteding en vaardigheidstraining ten behoeve van de resocialisatie van justitiabelen. (Voor de instructeur lichamelijke opvoeding geldt tevens het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van personeel.)

Salarisschalen: 5, 6, 7, 8, 9

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Educatie en Vorming

Zorgprofessional

Beperkt detentieschade, onderhoudt en bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid van justitiabelen

Salarisschalen: 6, 7, 8, 9, 10

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Zorgprofessional

Medewerker Facilitair Management

Verricht facilitaire werkzaamheden, beheert en verleent diensten op het aandachtsgebied

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Facilitair Management

Medewerker Beveiliging

Verricht beveiligingswerkzaamheden 1) ten behoeve van personen en gebouwen (inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers). ***************************************************************************************************************************** 1) inspectierondes (eventueel met hond) in en rond gebouw(en), toezicht houden op geparkeerde auto's, signaleren onregelmatigheden, toegangspasjes controleren, bezoekers fouilleren, in beslag genomen goederen registreren, eerste hulp verlenen en inschakelen BHV, ontvangen en doorverwijzen bezoekers

Salarisschalen: 2, 3, 4, 5, 6

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Medewerker Beveiliging

Ondersteunend Medewerker Toezicht / Medewerker Toezicht

Verricht voorbereidende en/of operationele toezicht- en/of opsporingswerkzaamheden

Salarisschalen: 5, 6, 7, 8

Vergelijk (Inrichtings)beveiliger met Ondersteunend Medewerker Toezicht / Medewerker Toezicht

(Inrichtings)beveiliger

Verzorgt de beveiliging van personen, gebouwen en vervoer.

Salarisschalen: 4, 5, 6, 7, 8