Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Coördineert en verbindt meerdere toezichtvormen en realiseert integraal toezicht en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Loopbaanstappen

Schaal 13

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Manager

Project-/Programmamanager

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en/of programmadoelen en voor sturing van projecten en/of programma’s

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Project-/Programmamanager

Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördineert en verbindt meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen en is daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten of creëert oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten, met grote politieke gevoeligheid

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Salarisschalen: 11, 12, 13, 14

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Schaal 14

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Manager

Project-/Programmamanager

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en/of programmadoelen en voor sturing van projecten en/of programma’s

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Project-/Programmamanager

Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördineert en verbindt meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen en is daarmee verantwoordelijk voor integrale beleidsproducten of creëert oplossingen voor maatschappelijke, urgente knelpunten, met grote politieke gevoeligheid

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Coordinerend Beleidsmedewerker

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Behandelt en ontwikkelt complexe producten en diensten en voert daarmee het vastgestelde beleid uit

Salarisschalen: 11, 12, 13, 14

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Strategisch Inspecteur

Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Strategisch Inspecteur

Schaal 15

Project-/Programmamanager

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en/of programmadoelen en voor sturing van projecten en/of programma’s

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Project-/Programmamanager

Strategisch Beleidsmedewerker

Signaleert en speelt in op (inter)nationale politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, geeft vorm aan en beïnvloedt richtinggevend de beleidsvorming in de toekomst (visie en agenda-vorming) en vertaalt dit naar strategieën en oplossingsrichtingen

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Strategisch Beleidsmedewerker

Strategisch Adviseur

Ontwikkelt visies, strategieën en oplossingsrichtingen over wat het eigen deskundigheidsgebied betekent voor politiek-maatschappelijke vraagstukken

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Strategisch Adviseur

Strategisch Inspecteur

Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Coördinerend / Specialistisch Inspecteur met Strategisch Inspecteur