Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Loopbaanstappen

Schaal 10

Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13, 14

(Senior) Adviseur

Ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met (Senior) Adviseur

Wetenschappelijk Medewerker

Uitvoeren en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor (complexere) wetenschappelijke onderzoeken.

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Wetenschappelijk Medewerker

Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Trainer

Projectleider

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Salarisschalen: 9, 10, 11

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Projectleider

(Senior) Beleidsmedewerker

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met (Senior) Beleidsmedewerker

Senior Inspecteur

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Senior Inspecteur

Schaal 11

Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13, 14

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Manager

(Senior) Adviseur

Ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met (Senior) Adviseur

Wetenschappelijk Medewerker

Uitvoeren en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor (complexere) wetenschappelijke onderzoeken.

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Wetenschappelijk Medewerker

Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Trainer

Projectleider

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Salarisschalen: 9, 10, 11

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Projectleider

(Senior) Beleidsmedewerker

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met (Senior) Beleidsmedewerker

Senior Inspecteur

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Senior Inspecteur

Schaal 12

Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13, 14

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Manager

(Senior) Adviseur

Ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met (Senior) Adviseur

Wetenschappelijk Medewerker

Uitvoeren en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor (complexere) wetenschappelijke onderzoeken.

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Wetenschappelijk Medewerker

Trainer

Het professioneel en persoonlijk ontwikkelen van medewerkers door opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal

Salarisschalen: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Trainer

Projectleider

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Salarisschalen: 9, 10, 11

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Projectleider

(Senior) Beleidsmedewerker

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met (Senior) Beleidsmedewerker

Senior Inspecteur

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Senior Inspecteur

Schaal 13

Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13, 14

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Manager

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Senior Wetenschappelijk Medewerker

Initiëren, coördineren en vertalen van (grensverleggende) omvangrijke wetenschappelijke programma’s / projecten / thema’s

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Senior Wetenschappelijk Medewerker

Projectleider

Is verantwoordelijk voor de realisatie van projectresultaten en voor aansturing van een projectteam.

Salarisschalen: 9, 10, 11

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Projectleider

(Senior) Beleidsmedewerker

Zorgt voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid, gericht op een of meer afgeronde inhoudelijke beleids(deel)terreinen

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met (Senior) Beleidsmedewerker

Senior Inspecteur

Verricht diepgaande toezicht- en/of opsporingsactiviteiten en levert complexe en specialistische producten en/of adviezen op het gebied van toezicht

Salarisschalen: 11, 12, 13

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Senior Inspecteur

Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Coördineert en verbindt meerdere toezichtvormen en realiseert integraal toezicht en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Schaal 14

Medicus / Gedragswetenschapper

Herstelt en/of bevordert de lichamelijke en psychische gezondheid en het welbevinden van justitiabelen en draagt bij aan een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. (Voor gedragswetenschappers die werken vanuit een strafrechtelijk kader geldt tevens als doel: het terugdringen van recidive. )

Salarisschalen: 10, 11, 12, 13, 14

Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Verbindt meerdere adviesprocessen en realiseert integrale adviesproducten en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Strategisch Adviseur

Ontwikkelt visies, strategieën en oplossingsrichtingen over wat het eigen deskundigheidsgebied betekent voor politiek-maatschappelijke vraagstukken

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Strategisch Adviseur

Senior Wetenschappelijk Medewerker

Initiëren, coördineren en vertalen van (grensverleggende) omvangrijke wetenschappelijke programma’s / projecten / thema’s

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Senior Wetenschappelijk Medewerker

Topwetenschappelijk Medewerker

Initiëren en sturen van brede (meerdere deskundigheidgebieden omvattende) grensverleggende wetenschappelijke programma’s / thema’s

Salarisschalen: 15, 16, 17

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Topwetenschappelijk Medewerker

Manager

Stuurt op en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het eigen organisatieonderdeel binnen de gegeven strategische richting en levert input voor de strategische richting van de overkoepelende organisatie

Salarisschalen: 12, 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Manager

Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Coördineert en verbindt meerdere toezichtvormen en realiseert integraal toezicht en/of levert vanuit de expertrol specialistische adviezen

Salarisschalen: 13, 14, 15

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Strategisch Inspecteur

Ontwikkelt visies en strategieën, zoekt oplossingsrichtingen, stimuleert tot normering en adviseert aan beleid voor één of meer toezichtgebieden in het licht van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zodat het effect van toezicht wordt vergroot

Salarisschalen: 15, 16

Vergelijk Medicus / Gedragswetenschapper met Strategisch Inspecteur